Sluiten
Madonna met kanunnik Joris van der Paele

Vrienden van Musea Brugge

Wie zijn we?

De Vrienden van de Musea Brugge vzw werd opgericht in 1958. Al meer dan 60 jaar zet de vereniging zich in om Musea Brugge te ondersteunen.

Bestuursorgaan

Dhr. Jean Luc Meulemeester - waarnemend voorzitter
Mevr. Patricia Cortvriendt - penningmeester
Dhr. Hendrik Desmet - secretaris
Dhr. Etienne Boumans - bestuurder
Dhr. Frans Crols - bestuurder
Mevr. Machteld Lenoir - bestuurder
Dhr. Philip Pierins - bestuurder
Dhr. Erwin Priem - bestuurder
Dhr. Yvan Vanden Berghe - bestuurder
Dhr. David Vergauwen - bestuurder

Dhr. Nico Blontrock, schepen van cultuur (ambtshalve)
Mevr. Anne van Oosterwijk, Musea Brugge, met als plaatsvervanger mevr. Charlotte Laridon (ambtshalve)
Mevr. Elviera Velghe, Musea Brugge (ambtshalve)

Administratief medewerker

Mevr. Maud Vermeire, secretariaat

Oprichting

Op 14 november 1958 vond in het stadhuis van Brugge de officiële stichtingsvergadering plaats.
Op 28 januari 1959 greep de eerste algemene vergadering plaats met de benoeming van de eerste voorzitter, Kanunnik J. Dochy, en de leden van de raad van bestuur. De statuten verschenen in het Staatsblad eind januari 1959.

Doelstellingen

De doelstellingen van de vereniging zijn dubbel: het Brugse museumpatrimonium verrijken en het grote publiek op verschillende manieren sensibiliseren voor de musea en hun werking.
De Vrienden van de Musea Brugge steunen deze musea op diverse fronten. Door sponsoring bij belangrijke aankopen kunnen wij bijdragen tot de uitbreiding van de verzamelingen van de Musea.
Op alle mogelijke manieren verlenen wij onze medewerking: zoals de ondersteuning van de publiekswerking, het bevorderen van het culturele leven in Brugge en dan speciaal de belangstelling voor de musea.

Het aantal leden van onze vereniging, hun financiële bijdragen en de belangeloze inzet van de vrijwilligers is van kapitaal belang om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Bertil Van Outryve d'Ydewalle, oud-voorzitter

60 jaar Vrienden

Op 29 september 2018 vond de feestviering van 60 jaar VSMB plaats op de Oud Sint-Jan.
Het groot aantal aanwezigen bewijst hoe de leden van VSMB meeleven met hun Vrienden!

Als toemaat, was op zondag 30 september 2018 het Groeningemuseum en het Arentshuis gratis toegankelijk voor iedereen om de tentoonstelling “Schatten van Vrienden” te bezoeken.

Terzelfdertijd werd er een crowdfunding actie gestart om het portret van François de Aranda (+1663), voorgesteld als hoofdman van de Brugse Sint-Jorisgilde en toegeschreven aan de Brugse barokschilder Jacob van Oost I (1603-1671), een broodnodige restauratie te geven.