Sluiten

Missie en visie

Missie Musea Brugge

Musea Brugge verbindt zijn rijke en veelzijdige collectie met mens en maatschappij, met verleden, heden en toekomst. We ontroeren en verwonderen, inspireren en begeesteren, dagen uit tot reflectie en kritisch denken. Maatschappelijke relevantie en impact is wat ons drijft.

Vlaams Cultureel-Erfgoedinstelling

Musea Brugge is een Cultureel-Erfgoedinstelling van de Vlaamse Gemeenschap.
Dossier MB Cultureel-erfgoedinstelling

Visie Musea Brugge

De werking van MB vertrekt vanuit een voortdurend samenspel tussen museum, mens en maatschappij. MB is zich bewust van zijn positie in de samenleving. Actuele vraagstukken maken een wezenlijk onderdeel uit van de museumwerking. Door een voortdurende interactie tussen museum-mens-maatschappij staat MB voor een hedendaags museumbeleid dat engagement en betrokkenheid uitstraalt. Die extraverte houding maakt dat de organisatie mee evolueert met de sterk veranderende samenleving.

De Brugse musea zijn essentiële, dynamische plekken in de stad, waar iedereen zich welkom voelt. Het zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, vaste presentaties en tentoonstellingen het publiek prikkelen en een beklijvende ervaring zijn. MB wil bezoekers raken door wat ze zien en waar ze aan deelnemen, zodat ze aangezet worden tot reflectie en dialoog met elkaar.

MB vindt samenwerking en verbinding erg belangrijk. Met het huidige en toekomstige publiek en met verschillende partners, (inter)nationale bezoekers, onderzoekers en kunstenaars. MB is geëngageerd en betrokken. Hoewel MB erfgoed beheert dat teruggaat tot de Romeinse tijd, zijn z’n collecties relevanter dan ooit tevoren. MB wil steeds meer weten over de collectie door diepgaand en vernieuwend wetenschappelijk onderzoek te voeren en zo de talrijke verhalen te ontdekken van elk object. Met die verhalen sluiten we aan bij de interesses van een meer divers publiek.

MB bouwt verder op een sterk uitgebouwde lokale, regionale, nationale en internationale werking. Zowel voor als achter de schermen zet MB continu stappen voorwaarts en streeft naar het hoogst mogelijke niveau, vertrekkend vanuit de sterktes: tot de verbeelding sprekende historische locaties, een wereldvermaarde iconische collectie, een excellent tentoonstellingsprogramma, een wereldwijde aantrekkingskracht en een professioneel team.

Missie & Visie Diversiteit en Inclusie

We streven ernaar om van onze musea en monumenten een open huis van ontmoeting, beleving, dialoog en creatie te maken voor iedereen. Een plaats waar we zoveel mogelijk fysieke en mentale drempels wegnemen en waar gelijkwaardigheid het uitgangspunt is.

Musea Brugge hecht bijzonder veel belang aan diversiteit en inclusie, meer zelfs: we beschouwen het als de kern van onze werking. Oprecht inclusief worden kan alleen als het unieke van elk individu wordt (h)erkend en verwelkomd, gesteund door een beleidskader.

Musea Brugge is een open huis waar we bewust in dialoog willen gaan met de maatschappij, aan zelfreflectie doen en diverse perspectieven willen weerspiegelen in tentoonstellingen en programma’s.

We brengen die diverse perspectieven in ons programma door in te zetten op nieuwe samenwerkingen.

Musea Brugge streeft naar het creëren van een ‘veilige(re) ruimte’ waar bezoekers en medewerkers zich gerespecteerd en beschermd voelen.

We bouwen verder een team op dat een afspiegeling is van de diverse samenleving die we verwelkomen, waarbij we actief streven naar inclusie van verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen. We zetten in op gelijkwaardigheid en eisen een cultuur van respect, openheid en samenwerking ongeacht je plek in de organisatie. Door diversiteit te omarmen in onze personeelsinzet en de interne diversiteit aan stemmen te beluisteren, versterken we niet alleen ons team, maar ook onze capaciteit voor innovatie, creativiteit en empathie.

MB Banner_Musea Brugge

Connecting the dots

13 locaties, verbonden met elkaar

Musea Brugge verbindt kunst, cultuur, erfgoed en mensen met elkaar. En dat op 13 unieke locaties binnen de muren van de stad.

Laat je verbinden met hedendaagse en klassieke beeldende kunst, historische gebouwen, de beste uitzichten en exclusieve tentoonstellingen. Van klompen tot Van Eyck. Van gebrandschilderd glas tot Magritte. Van gisteren tot vandaag. Of je nu alleen op stap gaat, met kinderen of in groep.

Ready, set, go!

Manifest

Alles begon ooit met een stip.
De Madonna van Van Eyck, l’Attentat van Magritte, het Ursulaschrijn van Memling.
Stuk voor stuk stippen in onze unieke, steeds groeiende collectie.
Stippen die we willen verbinden.
Met elkaar. Met de bezoeker. Met de wereld.
Want als je de dingen verbindt, ontstaat er weer iets nieuws.
Nieuwe ideeën, nieuwe ontmoetingen, nieuwe perspectieven.
Misschien zelfs een nieuwe Madonna.

Let’s connect the dots.