Sluiten
Madonna met kanunnik Joris van der Paele

Vrienden van Musea Brugge

Wat doen we?

Sinds haar oprichting zet VSMB zich op tal van vlakken in om Musea Brugge te ondersteunen.

Vrijwilligerswerking

Leden van VSMB kunnen zich ook aanmelden om zich als vrijwilliger in te zetten voor de werking en uitstraling van Musea.

> Ben jij de Vrijwilliger die we zoeken?

Aankopen en schenkingen

Sinds haar oprichting kwam VSMB regelmatig tussen bij het verrijken van het Brugs museaal patrimonium. Deze aankopen - tot op heden een 200-tal - gebeuren in nauw overleg met de directie van Musea Brugge. De kunstwerken worden nadien geschonken aan Stad Brugge.

Bijzondere initiatieven

VSMB zet uitzonderlijke initiatieven op touw, zoals een crowdfunding-project voor de restauratie van de Bidkapel van het Gruuthusepaleis.

Lezingen en uitstappen

Sinds haar oprichting organiseert VSMB lezingen voor leden en een ruim geïnteresseerd publiek. Daarnaast organiseert VSMB unieke culturele uitstappen, exclusief voor de leden.

De lezingen van de Vrienden van Musea Brugge staan telkens opgenomen in de kalender, de exclusieve lezingen en uitstappen voor de leden vindt u hier.

< naar hoofdpagina