Sluiten

Diversiteit en inclusie bij Musea Brugge

Musea Brugge wil een afspiegeling vormen van onze steeds veranderende samenleving. Daarom zetten we sterk in op diversiteit en inclusie.

Ga naar...

Missie & Visie Diversiteit en Inclusie

We streven ernaar om van onze musea en monumenten een open huis van ontmoeting, beleving, dialoog en creatie te maken voor iedereen. Een plaats waar we zoveel mogelijk fysieke en mentale drempels wegnemen en waar gelijkwaardigheid het uitgangspunt is.

Musea Brugge hecht bijzonder veel belang aan diversiteit en inclusie, meer zelfs: we beschouwen het als de kern van onze werking. Oprecht inclusief worden kan alleen als het unieke van elk individu wordt (h)erkend en verwelkomd, gesteund door een beleidskader.

Musea Brugge is een open huis waar we bewust in dialoog willen gaan met de maatschappij, aan zelfreflectie doen en diverse perspectieven willen weerspiegelen in tentoonstellingen en programma’s.

We brengen die diverse perspectieven in ons programma door in te zetten op nieuwe samenwerkingen.

Musea Brugge streeft naar het creëren van een ‘veilige(re) ruimte’ waar bezoekers en medewerkers zich gerespecteerd en beschermd voelen.

We bouwen verder een team op dat een afspiegeling is van de diverse samenleving die we verwelkomen, waarbij we actief streven naar inclusie van verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen. We zetten in op gelijkwaardigheid en eisen een cultuur van respect, openheid en samenwerking ongeacht je plek in de organisatie. Door diversiteit te omarmen in onze personeelsinzet en de interne diversiteit aan stemmen te beluisteren, versterken we niet alleen ons team, maar ook onze capaciteit voor innovatie, creativiteit en empathie.

Huidige stand van zaken

Eind 2023 stelde Musea Brugge een externe diversiteits- en inclusie-expert aan: Oriënta. In co-creatie met een intern diversiteits- en inclusieprojectteam voerde de expert een nulmeting uit en formuleerde een strategisch meerjarenplan met actiepunten. Hiervoor onderging Musea Brugge eerst een grondige screening. Via het meerjarenplan werken we als organisatie aan de verbetering van diversiteit en inclusie. Ons strategisch plan is vormgegeven op basis van de Code Diversiteit en Inclusie aan de hand van de 4 P's: programma, partners, personeel en publiek.

Op het vlak van programma, publiek en partners werden al inspanningen geleverd.

Partners

We startten de voorbije jaren diverse structurele partnerships op om minderheden beter te bereiken, blinde vlekken weg te werken en meerstemmigheid te optimaliseren. We werken samen met verschillende partners zoals DO vzw, FMDO, Taranta, Diversiteitsdienst Stad Brugge, Avansa/Allemaal Mensen en Refu Interim, Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie en ‘Iedereen verdient Vakantie’. Hieruit vloeien projecten en events voort gericht op onze superdiverse samenleving.

Publiek

Toegankelijkheid:

 • European Disability Card: personen met een beperking genieten op vertoon van een European Disability Card van het reductietarief. Begeleiders van personen die het museum niet zelfstandig kunnen bezoeken, mogen gratis binnen.
 • Geregistreerde assistentiehonden zijn toegelaten op alle locaties van Musea Brugge.
 • Voelstations: in het O.L.V.-kerk Museum staat een voelstation met een 3D-geprinte versie van de ‘Madonna met Kind’ van Michelangelo. Zo kunnen (ook slechtziende) bezoekers het beeld ontdekken en het koude carraramarmer voelen.
 • Voelmaquette: aan de ingang van het vernieuwde Museum St-Janshospitaal kunnen mensen met een visuele beperking via een voelmaquette een idee krijgen van de uitgestrekheid van de site van dit voormalig hospitaaldomein.
 • ‘Europe’s most welcoming museum': in 2021 kreeg het Gruuthusemuseum de Portimaõ prijs voor ‘Europe’s most welcoming museum', dankzij de verschillende tools voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Zo zijn er een tiental voelelementen, een beschrijvende audiotour in het Nederlands en Engels, een rondleiding in VGT en International Signs (IS) en een kinderspeurtocht voor kinderen met een auditieve beperking.
 • Deelname pilootproject ‘Toegankelijk Vlaanderen’ en deelname Toegankelijkheidswijzer Stad Brugge

Meerstemmigheid:

 • Toiletten: alle toiletten van Musea Brugge zijn genderinclusief. De symbolen man/vrouw zijn vervangen door 'WC'. In onze nieuwbouw BRUSK bouwen we een genderinclusief sanitair blok, waar de urinoirs visueel worden afgeschermd van de rest.
 • Jongerenexpo ConnAction: ConnAction was een project van de leerlingen van het zevende jaar van MIA Brugge voor en met de Okan-leerlingen van TIHF Maricolen Brugge. In 2023 presenteerden de leerlingen eigen kunstwerken rond de vraag "wat betekent verbondenheid in jouw cultuur?”.
 • 'Van alle Tijden'. Erfgoedexpo over de generaties heen: in 2022 bracht Musea Brugge Brugse leerlingen samen met bewoners uit drie woonzorgcentra. Samen met de leerlingen bundelden de bewoners herinneringen die zij wilden doorgeven aan volgende generaties tot de mini-expo ‘Van alle tijden’.

Programma

Een paar voorbeelden uit het recente verleden:

 • Salon Arents: in 2022 en 2023 creëerden we een experimenteerplek waar we op zoek gingen naar blinde vlekken in onze collecties en werking. Dat deden we via expo's, debatten, lezingen, feesten en concerten in samenwerking met verschillende partners en met een safe(r) space-mindset.
 • Queer Was Here: in maart 2023 nodigde Musea Brugge gastcuratoren Kim Note (fotograaf) en Maria Kleopatra (model en DJ) uit voor ‘Queer Was Here’. Met een queer art expositie en een uitverkochte kalender vol lezingen, debatten, sessies en feesten in en rond Salon Arents gingen we het gesprek aan over de (onder)representatie van LGBTQ in musea.
 • Potluck: in september 2023 organiseerden we een grote internationale potluck in de binnentuin van het Gezellehuis. Door partnerships met Avansa en Community Music Making bereikten we ook nieuwkomers in Brugge.
 • Medewerking Regenboogactieplan, Idahot, Safe® Spaces-werkgroep 2022-2024
 • Memorabel: Musea Brugge en Foton bieden, onder de noemer Memorabel, rondleidingen aan voor bezoekers met dementie en hun begeleiders. Een speciaal opgeleide gids neemt hen mee in het Volkskundemuseum of het Groeningemuseum op een zintuigelijke ervaring.
 • Vier het Leven: dankzij onze samenwerking met Vier het Leven kunnen Brugse ouderen, die de drempel naar onze musea te hoog vinden, toch samen proeven van cultuur. Vrijwilligers halen hen op en brengen hen terug thuis na de rondleiding en de babbel achteraf.

Personeel

Binnen het team publieksbemiddeling is er een coördinator die specifiek werkt op diversiteit, inclusie en toegankelijkheid.

Bij Musea Brugge zijn we trots op de stappen die we al hebben gezet in ons diversiteit- en inclusietraject, maar we erkennen dat onze reis nog niet ten einde is. Samen blijven we bouwen aan een open huis waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Gruuthusemuseum voelelementen Musea Brugge
Bezoek met Vier Het Leven aan Musea Brugge
ConnAction expo op zolder Gruuthusemuseum 13
Tentoonstelling Van Alle Tijden 2 Musea Brugge
De Tank in Salon Arents 21
20220903 Musea Brugge Salon Arents optrede Ventilateur foto door Tim Theo Deceuninck 3
An Evening With Jaouad Alloul c Femke den Hollander 3
An Evening With Fleur Pierets Femke den Hollander 15
Queer Was Here Slotdebat Anna Vande Veire 23
Queer Was Here WAWWA tekensessie Femke den Hollander 11
Queer Was Here Vernissage Opening Party Femke den Hollander 106
Potluck Picknick Hannes Blockx 44 LR

Terminologie

Diversiteit

We gebruiken de term diversiteit om aan te geven dat mensen op een reeks van zichtbare en onzichtbare kenmerken van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen. Diversiteit is een gegeven. Mensen verschillen van elkaar. De verschillen betekenen iets voor ieders positie in de samenleving en de kansen die men krijgt. De verschillen spelen altijd in samenhang een rol. Identiteitsvorming vindt plaats door de unieke combinatie van deze verschillen.

Gelijkwaardigheid

De faire behandeling van mensen (en hun culturele uitingen), afgestemd op ieders verschillen en verschillende behoeften. Gelijkwaardigheid is anders dan gelijkheid. Het erkent juist de onderlinge verschillen en probeert iedere vorm van voorkeurs- of nadelige behandeling weg te nemen.

Inclusie

Inclusie omarmt zowel de verschillen als de overeenkomsten. De kracht van diversiteit en de voordelen ervan worden benut wanneer het unieke van elk individu wordt (h)erkend en verwelkomd. Inclusie is de mate waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig en gerespecteerd voelt.

Meerstemmigheid

In deze context doelen we met deze term op de verscheidenheid aan perspectieven, invalshoeken en verhalen.

Veilige(re) ruimtes/ Safer space

Binnen diversiteit en inclusie spreekt men van ‘veiligere ruimtes’ in plaats van ‘veilige ruimtes’ om aan te geven dat het streven naar veiligheid een voortdurend proces is. Het gebruik van ‘veiligere ruimtes’ benadrukt dat er altijd ruimte is voor verbetering en dat het belangrijk is om actief te blijven werken aan het creëren van een omgeving waarin iedereen zich welkom en veilig voelt.

Een ‘safe space’ is een omgeving waarin mensen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen, ongeacht hun achtergrond, identiteit of overtuigingen. Het is een ruimte waar open communicatie wordt aangemoedigd en waar mensen vrijuit kunnen praten zonder angst voor veroordeling of discriminatie. Safe spaces worden vaak gecreëerd binnen diversiteits- en inclusie-initiatieven, maar kunnen ook in andere contexten voorkomen, zoals op scholen, op de werkplek of in gemeenschapsorganisaties.