Sluiten
Madonna met kanunnik Joris van der Paele

Vrienden van Musea Brugge

Aanwinsten

Dankzij de alle lidgelden en bijdragen van de bijzondere begunstigers en sponsors kan VSMB regelmatig aankopen realiseren om de Brugse musea te verrijken.

Sized Karikatuur Suvee

FRANÇOIS-ANDRÉ VINCENT, "KARIKATUUR VAN JOSEPH-BENOÎT SUVÉE"

Op de TEFAF-beurs in Maastricht kochten de Vrienden van Musea Brugge voor het Prentenkabinet een recent opgedoken getekend portret van Joseph-Benoît Suvée. Hoewel niet gesigneerd, is het werk zeker van de hand van François-André Vincent, een Franse kunstenaar die veel gelijkaardige karikaturen getekend heeft.

Joseph-Benoît Suvée is op de tekening ten voeten uit, in profiel naar links afgebeeld. Door het kikvorsperspectief krijgt het personage een zekere monumentaliteit. Met zijn guitige lach wekt de jonge man sympathie op. Het lijkt alsof hij veel plezier beleefde aan de poseersessie. Dit was ongetwijfeld ook het geval voor de kunstenaar die hem bijzonder levendig en gevat wist te portretteren. Het werk is een prachtige getuigenis van de vriendschap tussen twee beloftevolle kunstenaars aan het begin van hun carrière.

[François-André Vincent, Karikatuur van Joseph-Benoît Suvée, circa 1774, pen in zwart op papier, 445 x 150 mm, Brugge, Groeningemuseum, inv. 2019.GRO0020.II (© Lukas - Art in Flanders vzw, foto Dominique Provost)]

Edmond Van Hove

EDMOND VAN HOVE, "MATER CHRISTI"

De Brugse Museumvrienden hebben op vraag van de museumdirectie op een veiling een werk van de Brugse schilder Edmond van Hove, Mater Christi, aangekocht.

Reckelbus

AFFICHE-ONTWERP "BRUGGE" VAN LOUIS RECKELBUS

[25/09/2018] Het gaat hier over een origineel ontwerp, in aquarel 74 x 106 cm, voor een Brugse toeristenposter met allerlei toeristische Brugge-plekjes, geanimeerde scènes en een spoorwegkaart.
Dit uniek item konden wij via een veiling verwerven.
Dit ontwerp was te bewonderen in de tentoonstelling "Schatten van Vrienden" in het Arentshuis in 2018.

Borstjuweel Sint Joos

BORSTJUWEEL VAN DE DEKEN VAN DE BROEDERSCHAP VAN SINT JOOS, BRUGGE

Op een Brugse veiling kon onze vereniging, op vraag van de musea, een mooi en interessant stuk aankopen. Het betreft het borstjuweel van de deken van de broederschap van Sint Joos in Brugge. Centraal, onder een baldakijn, staat Sint Joos, beschermheilige van de pelgrims en patroon van de broederschap. Uit het (beschadigde) wapenschild en het familie-embleem blijkt het stuk toebehoord te hebben aan Joos de Bul (+1488), medestichter en weldoener van het Sint-Joosgodshuis in de Ezelstraat. Joos de Bul was een rijke patriciër en stadsmagistraat onder Lodewijk van Gruuthuse. Hij ligt samen met zijn echtgenote Katerine begraven in de godshuiskapel. Een belangrijke aanwinst die in het vernieuwde Gruuthusemuseum te zien is.

Kinsoen1

FAMILIEPORTRET VAN FRANÇOIS KINSOEN

In 2014 werd het met de financiële steun van de Vrienden aangekochte schilderij ("Familieportret") van de Brugse neoclassicist François Kinsoen officieel aan de Musea en Stad Brugge overhandigd, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van onze Bijzondere Begunstigers.