Sluiten

BRUSK

Musea Brugge toont kunst en erfgoed van absolute wereldklasse op 13 locaties in de binnenstad. Al 300 jaar bestaat in Brugge de traditie van presenteren van kunst in permanente én tijdelijke tentoonstellingen. Met BRUSK wordt eindelijk de decennialange nood aan geschikte tentoonstellingsruimte voor oude en hedendaagse kunst opgelost. Tegelijk wordt er ook ruimte gecreëerd voor het bewaren en onderzoeken van onze rijke kunstcollectie.

BRUSK Vooraanzicht avond Musea Brugge

Met de bouw van een nieuwe tentoonstellingshal en de aanleg van een nieuwe hoogwaardige, groene kunstsite in het hart van het Brugse Museumkwartier investeren we in een innovatief, hedendaags kunstbeleid met een uitstraling tot ver buiten onze landsgrenzen. Ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen is een essentiële voorwaarde voor Brugge om verder en sterker haar rol op te nemen als motor van een eigentijdse cultuurstad in Vlaanderen. BRUSK wordt meer dan een tentoonstellingsplek, het wordt een nieuwe creatieve en artistieke ‘hub’ in de stad. Het nieuwe state-of-the-art museumgebouw stelt integrale duurzaamheid, architecturale vernieuwing en harmonie voorop.

Nieuwe site in het hart van het Brugse Museumkwartier

BRUSK Plattegrond site3 Musea Brugge

BRUSK maakt deel uit van een omvangrijk gefaseerd totaalproject waarbij een site van ongeveer twee hectare in het hart van het Brugse Museumkwartier volledig wordt vernieuwd. Het nieuwbouwproject BRUSK is de kern van de nieuwe ontwikkeling. Daarnaast komt er ook het onderzoekscentrum BRON met museumbibliotheek en plaats voor de wetenschappelijke werking van Musea Brugge. Op de site vind je ook het Groeningemuseum en bijhorende kapel. Al deze elementen bevinden zich in het museumpark dat een nieuwe groene, openbare ontmoetingsplek in Brugge wordt.

De subsidies van de Vlaamse overheid van 27,2 miljoen euro betekenen een sterke hefboom voor de verdere realisatie van dit volledige museumproject.

BRUSK is het beginpunt van de ontwikkeling van een volledig vernieuwde site die een boost zal geven aan het Brugse Museumkwartier.

De bestaande gebouwen van het Sint-Andreasinstituut zullen worden gerenoveerd en onderdak bieden aan het onderzoekscentrum BRON. In het onderzoekscentrum komen naast de museumbibliotheek, ook het Prentenkabinet en de kantoren van de conservatoren.

BRUSK komt net naast het Groeningemuseum, dat ook nood heeft aan een grondige renovatie en herinrichting. Zodra de Groeningecollectie een tijdelijk onderkomen kan vinden in het nieuwe BRUSK, wordt ook dit museum gerestaureerd. De kapel – de huidige inkom van het Groeningemuseum – zal eveneens mee worden aangepakt.

BRUSK Onderzoekscentrum Musea Brugge

Onderzoekscentrum BRON

BRUSK Ingang Groeningemuseum Musea Brugge

Kapel

Al deze museumgebouwen zullen omringd worden door veel groen. Dit museumpark wordt een ontmoetingsplek voor zowel Bruggelingen als bezoekers. In het park wordt maximaal ingezet op het behoud van het prachtige bomenbestand en de aanleg van nieuwe hoge en lage beplanting. Er is recuperatie van regenwater en extra waterbuffering voorzien. De bestaande Reie is momenteel niet zichtbaar voor het publiek en zit verscholen achter begroeiing. In het nieuwe park wordt de Reie geïntegreerd in de omgeving en een aantrekkelijk onderdeel van het park.

BRUSK touchscreen
BRUSK signange facade 02
BRUSK Zicht vanop Reie Musea Brugge

Bij de realisatie van het project is toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt: zowel de site als de gebouwen zullen vlot toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en bezoekers met een visuele beperking. Bezoekers aan de site worden vriendelijk uitgenodigd te voet of met de fiets te komen en hun wagen aan de rand van de stad of in de publieke parkings te parkeren. De site zelf is fiets- en autovrij.

Het ontwerp van BRUSK is het resultaat van een internationaal ‘design & build’-traject waarbij een jury op basis van verschillende criteria een keuze heeft gemaakt uit vijf ontwerpen. De beoordelingscommissie selecteerde het team onder leiding van Robbrecht en Daem architecten en Olivier Salens architecten, in combinatie met ontwikkelaar CIT Red als voorkeursbieder.

Twee grote delen

Het publiek gedeelte wordt ontsloten via een toegankelijke passage die zorgt voor een open en transparant gelijkvloers. Hier vind je het onthaal, de educatieve ruimtes, de shop, het auditorium en het restaurant. Op de eerste verdieping bevinden zich twee tentoonstellingsruimtes die alles in huis hebben om grote, internationale tentoonstellingen te ontvangen. De ruimtes zijn flexibel inzetbaar en kenmerken zich door een kathedraliteit in hoogte, een natuurlijke, noordelijke lichtinval en de zichtassen op zowel het belfort als de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

BRUSK Vooraanzicht Musea Brugge

Vooraanzicht

BRUSK Gelijkvloers Musea Brugge

Gelijkvloers

BRUSK Kleine hal Musea Brugge

Kleine expohal

BRUSK Grote hal Musea Brugge

Grote expohal

Flankerend aan het publieke deel van het gebouw bevindt zich het niet-publiek toegankelijke gedeelte. Hier bevinden zich de depotruimtes voor de schilderkunst en de collectie prent- en tekenkunst. Er zijn restauratieateliers en werk- en opslagruimtes in functie van de realisatie van tentoonstellingen. Helemaal boven zijn er facilitaire ruimtes voor de medewerkers van Musea Brugge.

Met de naam BRUSK wil Musea Brugge zich krachtdadig en vernieuwend op de kaart plaatsen, passend in het hedendaags cultuurbeleid. BRUSK is een acroniem met veel mogelijkheden; het kan staan voor ‘BRUgge + Stimulans + Kunst(en)’ of ‘BRUgge + Schone + Kunsten’ of ‘BRUgge + Stedelijke + Kunsthal’ of ‘BRUgge + Stedelijk + Kunstencentrum’… Met BRUSK zal de Stad inzetten op innovatieve tentoonstellingen, inclusief hedendaagse mogelijkheden op het vlak van de presentaties.

BRUSK stadszicht Musea Brugge
Stadszicht met BRUSK

Een duurzame stap vooruit

Dit museumproject biedt veel kansen: voor een sublieme kunstbeleving, voor de bewaring en ontsluiting van ons erfgoed, voor nieuwe openbare ruimte, voor extra groen in de stad, maar ook voor de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Brugge. Het ontwerp van BRUSK houdt rekening met de hedendaagse normen rond duurzaamheid.

BRUSK Zicht op gebouw Musea Brugge

De daken van de twee tentoonstellingszalen en de westgevel van de grote zaal worden integraal bekleed met donkergroene elektriciteitsopwekkende glasschaliën die het gebouw van duurzame energie voorzien. Zo wordt het gebouw meer dan tweemaal energiezuiniger dan de huidige BEN-norm. Het gebouw voldoet ook zoveel als mogelijk aan de normen van circulair bouwen.

Bovendien zetten we met de renovatie van het Groeningemuseum en kapel een grote stap in de richting van goed geïsoleerde en energiezuinige gebouwen voor Brugge. Alle gebouwen op de museumsite worden gekoppeld aan een BEO-veld dat zorgt voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer. Ook andere gebouwen in het Museumkwartier, zoals het Koets- en Arentshuis, zullen in de toekomst aangesloten worden op het warmtenet.

Timing

In december 2021 heeft Stad Brugge de aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de museumsite. Die werd in juni 2022 goedgekeurd en is sinds juli definitief en uitvoerbaar. In augustus zijn we begonnen met de afbraakwerken van de schoolgebouwen. Daarna volgt het archeologisch onderzoek en de eigenlijke bouw van BRUSK.

  • Fase 1: bouw van BRUSK, renovatie van het onderzoekscentrum en de onmiddellijke omgevingsaanleg
  • Fase 2A: renovatie en herinrichting van het Groeningemuseum en de kapel
  • Fase 2B: aanleg van het museumpark

Een blik achter de schermen van de werken

Foto's door © Femke den Hollander

DSC 4773
DSC 4786
DSC 4801
DSC 4841
DSC 4870
DSC 4891
DSC 4898
DSC 4832
DSC 4767

Beelden/credits: Design by Robbrecht en Daem architecten & Olivier Salens architecten, Image by MakeMe.

Lees meer over Musea Brugge verhuist

Musea Brugge verhuist