Sluiten
Madonna met kanunnik Joris van der Paele

Vrienden van Musea Brugge

Schenkingen

Iedere schenking is welkom.

Naast aanwinsten, die via VSMB gedeeltelijk of geheel voor Musea Brugge worden gekocht, bemiddelt VSMB ook bij particuliere eigenaars die een kunstwerk als aanvulling op de collectie van Musea Brugge wensen te schenken. In dat laatste geval neemt u best eerst contact met het secretariaat, of via het contactformulier.

U kan ook VSMB steunen door een geldbedrag over te maken op rekeningnummer IBAN BE27 0015 6528 6673.

Recente schenkingen

De Pauw Saelens 05

Schenking prenten René De Pauw

(25/08/2018)

Deze middag werd door de heer Saelens een negental prenten van René De Pauw geschonken aan Musea Brugge.
Langs deze weg willen wij nogmaals uitdrukkelijk de heer Saelens danken.

Aranda postkaart new

Jacob van Oost de oude (toeg.), François de Aranda (+1663), als hoofdman van de Brugse Sint-Jorisgilde

Dankzij een anonieme schenking kregen we dit portret van François de Aranda (+1663), voorgesteld als hoofdman van de Brugse Sint-Jorisgilde en toegeschreven aan de Brugse barokschilder Jacob van Oost I (1603-1671), in ons bezit.

De Aranda Gerestaureerd

François de Aranda was verschillende malen lid van het stadsbestuur, o.a. gouverneur van de Bogaerdenschool, proost van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed (in 1635)
De Aranda’s zijn een mooi voorbeeld van hoe, vanaf de zestiende eeuw, Spaanse families zich volledig integreerden in de hogere Brugse kringen.
Het schilderij diende grondig gerestaureerd. Een crowdfunding werd hiervoor opgestart. Velen deden een gift op onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting.
De succesvolle campagne werd medio 2020 afgesloten
.De Aranda Doodspenningen
Sized Handtekening Aranda