Sluiten
Madonna met kanunnik Joris van der Paele

Vrienden van Musea Brugge

Pieter Pourbus en de grootste kaart van ’t Brugse Vrije

Lezing op zondag 27 november 2022 om 10:30 uur door dr. Jan Trachet (UGent)

Sized Kaart Pieter Pourbus

Op 1 december 2022 opent de tentoonstelling ‘Pieter Pourbus. Master of Maps’ in het Groeningemuseum. Tijd om aandacht te besteden aan Pourbus als cartograaf.

In 1561 vroeg het Brugse Vrije, de grootste en rijkste kasselrij van het Graafschap Vlaanderen, namelijk aan Pieter Pourbus om een kaart te schilderen van haar hele territorium, inclusief wegen, waterlopen, dorpen en steden. Tien jaar later leverde de schilder-cartograaf zijn magnum opus af.

‘De geschilderde kaart van het Brugse Vrije’ (1571) bevindt zich op het kruispunt tussen schilderkunst en cartografie en brengt het Brugse havenlandschap aan het einde van de zestiende eeuw op een unieke manier in beeld. Pieter Pourbus schilderde de kaart op een schakelpunt in de geschiedenis: net vooraleer de Tachtigjarige Oorlog en later de industrialisering het kustlandschap voorgoed zouden gaan veranderen. Daardoor is de kaart een laatste, waardevolle getuige van het middeleeuwse landschap rondom Brugge. Maar ook door haar combinatie van schaal, afmetingen en details is het schilderij een uniek kunstwerk.

Sized Kaart Pieter Pourbus 02

In de tentoonstelling staat de geschilderde kaart letterlijk en figuurlijk centraal. Dankzij enkele opmerkelijke landschaps-archeologische vondsten en via vergrootglazen en digitale schermen wordt de unieke kaart en het verdwenen middeleeuwse landschap opnieuw tot leven gebracht Hoe zag het landschap rond Brugge eruit aan het einde van de zestiende eeuw? En welke middeleeuwse restanten kunnen we vandaag nog terugvinden?

Bovendien wordt ook al het ander cartografisch werk van de schilder - die vooral bekend is door zijn portretten - in de kijker gezet. Recent onderzoek op zijn hele cartografisch oeuvre geeft immers een nieuw en verrassend inzicht in Pourbus cartografisch productieproces.

Over deze kaart, over zijn cartografische activiteiten en wat over deze figuur komt op zondag 27 november 2022 om 10.30 uur de heer Jan Trachet, postdoctoraal researcher (FWO) verbonden aan het departement Archeologie van de Gentse Universiteit, die ook de curator van deze tentoonstelling is, ons uitvoerig vertellen. Een interessante inleiding op uw bezoek aan deze tentoonstelling.

Praktisch

Wie? dr. Jan Trachet (UGent)
Wat? lezing over "Pieter Pourbus en de grootste kaart van ’t Brugse Vrije"
Waar? Vriendenzaal - Dijver 12 - 8000 Brugge
Wanneer? zondag 27 november 2022 om 10:30 uur. Gratis voor leden VSMB. Niet leden betalen € 5,00