Sluiten
Madonna met kanunnik Joris van der Paele

Vrienden van Musea Brugge

Ons verhaal

Sinds 1958 helpt deze Vriendenvereniging de Brugse Musea niet alleen door sponsoring bij belangrijke aankopen maar ook door op alle mogelijke manieren het culturele leven in Brugge en speciaal de belangstelling voor de musea te bevorderen.

Zo vormen wij een schakel tussen deze 13 museumlocaties en zijn bezoekers: http://www.museabrugge.be

Leden - ook niet-Bruggelingen - hebben via hun lidmaatschap gratis toegang tot alle Brugse Stedelijke Musea evenals tot de vaste collectie van de Musea Schone Kunsten van Gent en Antwerpen.
Talrijke interessante lezingen worden speciaal voor hen georganiseerd. De lezingen vinden plaats in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum, een multimediazaal die volledig werd uitgerust door de VSMB.
Leden zijn geabonneerd op het driemaandelijks Museummagazine en op het informatiebulletin INFO@VSMB.
Tevens krijgen leden een aanzienlijke korting op diverse museumpublicaties.
Men kan ook Museumvrijwilliger worden en zo actief meewerken aan een publieksgericht, dynamisch imago van de musea.

De vrienden van de Musea zijn lid van de Federatie van de Vrienden van de Musea van België.

Vind ons op Facebook

Ontstaan

Op 14 november 1958 vond in het stadhuis van Brugge de officiële stichtingsvergadering plaats.
Op 28 januari 1959 greep de eerste algemene vergadering plaats met de benoeming van de eerste voorzitter, Kanunnik J. Dochy, en de leden van de raad van bestuur.
De statuten verschenen in het Staatsblad eind januari 1959.

Doelstellingen

De doelstellingen van de vereniging zijn dubbel: het Brugse museumpatrimonium verrijken en het grote publiek op verschillende manieren sensibiliseren voor de musea en hun werking.
De Vrienden van de stedelijke Musea Brugge steunen deze musea op diverse fronten. Door sponsoring bij belangrijke aankopen kunnen wij bijdragen tot de uitbreiding van de verzamelingen van de Musea.
Op alle mogelijke manieren verlenen wij onze medewerking: zoals de ondersteuning van de publiekswerking, het bevorderen van het culturele leven in Brugge en dan speciaal de belangstelling voor de musea.

Het aantal leden van onze vereniging, hun financiële bijdragen en de belangeloze inzet van de vrijwilligers is van kapitaal belang om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Lees hier ons volledig verhaal > [pdf _ 3,8 MB]