Vanaf 1 april 2023: nieuwe openingsdagen en ticketprijzen Lees meer

Sluiten
Madonna met kanunnik Joris van der Paele

Vrienden van Musea Brugge

De Brugse kruisboogschutters en hun Sint-Jorisgilde

700jaarst Jorisgilde

De auteur van het recent uitgegeven boek zal wat meer toelichting geven over een aantal minder gekende facetten van de schuttersgilde, en meer bepaald de Brugse Sint-Jorisgilde en daarmee een aantal onbetreden paden bewandelen.

Vooreerst de rol van de vrouwen binnen het gildegebeuren, een feit dat steeds onderbelicht is gebleven omdat men het lidmaatschap niet kon rijmen met het (valse) beeld dat schuttersgilden loutere gemeentemilities vormden.
Vervolgens ook wat uitleg over de kostbaarste archieven uit de 14de en 15de eeuw die bij de opheffing van het Oudhof verdwenen en door een ijverige stadsarchivaris gelukkigerwijze werden gerecupereerd, de onvolprezen Louis Gilliodts.
Daardoor is zowel het bestaan van de gilde in 1321 als de vroegste werking ervan perfect gedocumenteerd en kunnen heel wat hardnekkige historische onwaarheden doorprikt worden.

Praktisch

Wie? Marc Lemahieu
Wat? lezing “De Brugse kruisboogschutters en hun Sint-Jorisgilde
Waar? Vriendenzaal - Dijver 12 - 8000 Brugge
Wanneer? Zondag 26 juni 2022 om 10:30 uur. Gratis voor leden VSMB. Niet leden betalen € 5,00