Vanaf 1 april 2023: nieuwe openingsdagen en ticketprijzen Lees meer

Sluiten
Madonna met kanunnik Joris van der Paele

Vrienden van Musea Brugge

De odyssee van een pagina uit de Gruuthusebibliotheek

Musea Brugge en de Openbare Bibliotheek Brugge konden samen een folio verwerven uit één van de kostbare handschriften van Lodewijk van Gruuthuse. Een stukje Brugs erfgoed komt zo terug thuis.

Wegens het grote succes is de maximum capaciteit van de zaal reeds bereikt, waardoor de inschrijvingen nu afgesloten zijn. Hopelijk mogen wij je welkom heten op een andere lezing! Zie menu “Lezingen en culturele uitstappen” voor een overzicht van onze activiteiten.
Sized Gruuthusevel
(c) Musea Brugge

In de zomer van 2021 verwierven de Openbare Bibliotheek en Musea Brugge een bladzijde uit een manuscript uit de bibliotheek van Lodewijk van Gruuthuse.
Het manuscript waaruit het vel afkomstig is, werd gemaakt in Brugge rond 1475.
Dankzij deze aankoop haalt de Stad Brugge een stuk binnen dat met onweerlegbare zekerheid uit de collectie van Lodewijk van Gruuthuse komt.
Het zal geregeld getoond worden in de permanente opstelling in het Gruuthusemuseum.
In deze voordracht belicht Evelien Hauwaerts, curator manuscripten van de Openbare Bibliotheek Brugge, het belang van deze aanwinst en de inhoud van de pagina met de prachtige halfbladminiatuur over het leven van de Heilige Catharina van Siena.
Ook de geschiedenis van de Gruuthusebibliotheek en de opmerkelijke odyssee van deze bladzijde, die na honderden jaren terug thuis is, komen aan bod.

De gezamenlijke aankoop benadrukt nogmaals de nauwe banden tussen de Openbare Bibliotheek en de Musea. In de lezing wordt verder toegelicht hoe de twee instellingen samenwerken rond middeleeuwse boeken en welke projecten momenteel lopen.
Deze lezing is een gezamenlijk initiatief van Vrienden van de Brugse Bibliotheek en de Vrienden van Musea Brugge.

Praktisch

Wie? Evelien Hauwaerts, curator manuscripten van de Openbare Bibliotheek Brugge
Wat? lezing “De odyssee van een pagina uit de Gruuthusebibliotheek”.
Waar? Vriendenzaal - Dijver 12 - 8000 Brugge
Wanneer? Vrijdag 4 maart 2022 om 14:00 uur; exclusief voor leden VSMB en Vrienden Brugse Bibliotheek
Hoe?
Jammer, maar wegens het grote succes is de maximum capaciteit van de zaal reeds bereikt, waardoor de inschrijvingen nu afgesloten zijn.
Hopelijk mogen wij je welkom heten op een andere lezing! Zie menu “Lezingen en culturele uitstappen” voor een overzicht van onze activiteiten.