Vanaf 1 april 2023: nieuwe openingsdagen en ticketprijzen Lees meer

Sluiten

Musea Brugge steunt kunstenaars via vernieuwde programmering

17 juni 2020

De nasleep van de coronacrisis zet de hele cultuursector voor stevige uitdagingen. De musea kregen gelukkig al groen licht om hun deuren te openen. Niettemin worden kunstenaars hard getroffen. Ze hebben meestal een freelance-statuut en kunnen dus niet rekenen op een subsidiërende overheid. Bovendien is er weinig perspectief door de lockdown-maatregelen. Heel wat festivals, evenementen of tentoonstellingen werden afgelast. In dat kader zet Musea Brugge in op een nieuwe missie: de ondersteuning van kunstenaars.

2020 06 17 steunvoorkunstenaars beeldexpo Nv Canneyt

Elviera Velghe startte begin april als directeur Tentoonstellingen en Publiek bij Musea Brugge. Ze wou niet langer passief toekijken op de lijdensweg die veel kunstenaars ten gevolge van deze crisis ondergaan: “Als organisatie willen we ons proactief opstellen, niet alleen om de vele spelers, die voor een stuk van ons afhankelijk zijn, perspectief te bieden, maar ook om onze eigen dynamiek binnen het culturele veld te handhaven. Om die reden startten we vanuit Musea Brugge een denkoefening rond de manier waarop we onszelf op de kaart kunnen blijven zetten - zonder onze eigenheid te verliezen - en vooral over hoe we de kunstensector daarin sociaal en maatschappelijk kunnen ondersteunen. Wij willen niet aan de zijlijn toekijken hoe kunstenaars, die de grondstof bieden waarop wij als musea verder bouwen, ternauwernood overleven. Integendeel, we willen een ondersteunende rol bieden aan het ontzettend veelzijdige creatief talent dat ons land telt!”

Dynamische programmatie

Vanuit dit perspectief gooit Musea Brugge de tentoonstellingprogrammatie radicaal over een andere boeg en engageert de organisatie zich om vanaf september tot en met eind 2021 creatieopdrachten toe te wijzen aan in België residerende kunstenaars, weliswaar gericht op de eigen collecties. “Ze laten zich m.a.w. inspireren door onze rijke museumcollecties”, vervolledigt Schepen van cultuur Nico Blontrock. “Die inspirerende interactie kan heel breed gaan en alle mogelijke kunstvormen betreffen: schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, podiumkunsten, muziek, enz. Wij staan voor alles open!”.

Radicaal & ‘slim’ herprogrammeren

Musea Brugge voorziet 500.000 euro voor de creatie-opdrachten, interventies en extra podia die de kunstenaars wordt aangeboden. Dit budget was normaal gezien bestemd voor de organisatie van andere tentoonstellingen, zoals Lancelot Blondeel die later wordt ingepland.

"We kiezen ervoor om geen ‘open call’ te organiseren, omdat we snel en doordacht te werk willen gaan. Voor dit plan gaat Musea Brugge allianties aan met andere kunst- en cultuurhuizen in ons land. Zij kennen als geen ander de kunstensector en kunnen ons toeleiden naar kunstenaars die het meest geschikt zijn om zich in dit project met Musea Brugge te verbinden. Zo zijn er al gesprekken opgestart met o.a. Kaap, maar ook andere, grote culturele partners toonden volop hun interesse", vervolledigt Elviera Velghe.

Nele Van Canneyt als eerste

Een eerste creatieopdracht in de rij van deze herprogrammering is alvast het project van Nele Van Canneyt: tijdens de lockdown kwam zij de verweesde stad fotograferen. De expo zal te zien zijn in het Arentshuis, van 27 november ‘20 tot 14 maart ‘21.

Expo Nele Van Canneyt