Sluiten
Collectieonderzoek

Materiaaltechnisch onderzoek schilderijen Hans Memling

Musea Brugge beheert de belangrijkste collectie schilderijen van Hans Memling wereldwijd. In samenwerking met het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden wordt systematisch materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd op de Brugse paneelschilderijen van Memling.

Onderzoeksproject Memling Sibylla Sambetha preview MUS190401 16

Hans Memling

Deze uit Duitsland afkomstige kunstenaar verhuisde in 1465 naar Brugge en werkte er tot zijn dood in 1494. Hij was erg succesvol en kreeg opdrachten van de clerus, van vooraanstaande burgers, en ook van buitenlandse kooplui, die in Brugge handel dreven. Memling was erg bedreven in het schilderen van portretten en zijn werk had grote invloed op de latere Italiaanse renaissanceportretten.

Man
Vrouw

Het onderzoek

Musea Brugge en het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden voeren systematisch materiaaltechnisch onderzoek uit op de Brugse paneelschilderijen van Memling. De resultaten leveren nieuwe inzichten op rond het ontstaan van de werken en verduidelijken verschillende aspecten van de werkplaatspraktijk van deze kunstenaar. De verzamelde gegevens worden in de toekomst stapsgewijs ontsloten, zodat onderzoekers, collega’s uit andere musea en verzamelaars over het meest recente referentiemateriaal kunnen beschikken.

Snit2 Memling Johannesretabel

In de collectie van Brugge bevinden zich de enige twee gesigneerde altaarstukken van zijn hand: het Johannesretabel, het grote drieluik voor het altaar van het Sint-Janshospitaal uit 1479 en de Triptiek van Jan Floreins uit 1479. Andere werken van Hans Memling in de collecties zijn goed gedocumenteerd en gedateerd: de Moreel-Triptiek uit 1484, het portret van een jonge vrouw (ook wel de Sibylla Sambetha genoemd) uit 1480 en de Diptiek van Maarten van Nieuwenhove uit 1487. Deze Brugse schilderijen zijn referentiestukken voor werken elders in de wereld.

Meer weten over het Sint-Janshospitaal