Sluiten

Het regionale gezicht van de Erfgoedfabriek. Collectiezorg in de regio Brugge-Oostende

1 september 2023

Ongeduldig. Zo zien ze eruit, de gloednieuwe rekken in het even nieuwe erfgoeddepot in Brugge. Leeg staan ze te popelen om collectiestukken te ontvangen op hun smetteloze leggers. Op 5 juli 2023 werd de Erfgoedfabriek officieel geopend en de eerste objecten kregen hun plaats. In hun kielzog zullen duizenden objecten volgen uit de collecties van Musea Brugge, Raakvlak, het Brugse Kostuumatelier en last but not least… de regio Brugge en Oostende.

2023 Musea Brugge Opening Erfgoedfabriek Femke den Hollander 114 Vierkant
© Femke den Hollander
2023 Musea Brugge Opening Erfgoedfabriek Femke den Hollander 74
Opening Erfgoedfabriek 5 juli 2023 © Femke den Hollander

Collecties uit de regio

Zo'n 35% van de depotruimte zal op termijn dienen als opslagruimte voor collecties afkomstig uit de regio. Daaronder verstaan we de 17 gemeenten van de bestuurlijke arrondissementen Brugge en Oostende. Provincie West-Vlaanderen heeft immers de bouw van het depot financieel ondersteund, waardoor Stad Brugge een belangrijke rol kan opnemen in het behoud van het erfgoed uit de regio.

2023 Musea Brugge Opening Erfgoedfabriek Femke den Hollander 114
De Erfgoedfabriek zal ook roerend erfgoed uit de regio Brugge-Oostende bewaren © Femke den Hollander

Wie past het schoentje?

35% van de totale depotruimte is aanzienlijk. Toch is het verre van voldoende om ál het erfgoed uit 17 gemeenten op te slaan. Dat is ook niet het opzet. Erfgoed wordt best op de plek zelf, in situ, bewaard. Toch hebben sommige collecties nood aan bijvoorbeeld extra bewaarruimte of aan meer aangepaste bewaaromstandigheden. In die gevallen komt de Erfgoedfabriek in the picture. Dat brengt ons bij cruciale keuzes: welke regionale collecties kunnen bewaard worden in het depot en welke niet? Wat zijn de aanvaardingscriteria? Wat zijn de kosten? Welke dienstverlening gaat hiermee gepaard? Moet men collecties permanent stockeren of kan het ook voor kortere periodes in noodgevallen?… Op deze vragen wil Musea Brugge samen met erfgoedcellen Brugge en Kusterfgoed een antwoord formuleren. Binnen het 3-jarig cultureel-erfgoedproject “Naar een regionale collectie- en depotwerking in regio Brugge-Oostende” zetten we een projectmedewerker in om de roerend erfgoedcollecties, collectie- en depotnoden uit de streek in kaart te brengen.

20230621 stuurgroep regionale collectiezorg 1 2
De startvergadering met alle partners van het project in juni 2023

Lerend netwerk

Maar het gaat over meer dan het ‘verdelen’ van de vierkante meters. Ruimte is begrensd. Het delen van kennis en expertise veel minder. De Erfgoedfabriek zal dan ook een cruciale rol opnemen in de collectiezorg binnen de regio. Het wordt een baken, een kloppende hart. De depotcoördinator van de Erfgoedfabriek zal na afloop van het project het consulentschap inzake collectiezorg verder zetten samen met de initiatiefnemende erfgoedcellen. Daarnaast zet het project ook een lerend netwerk op waarbinnen eigenaars en beheerders van erfgoedcollecties - ook los van de Erfgoedfabriek - kunnen samenwerken, uitwisselen, adviseren

Vanaf september 2023 zal projectmedewerker Pieter De Ketelaere het werkgebied afschuimen om de collecties en hun noden in kaart te brengen. Hij kan hiervoor rekenen op de steun van zowel kernpartners (Erfgoedcellen Brugge en Kusterfgoed, Musea Brugge en Raakvlak) als expertisepartners (FARO, de West-Vlaamse Erfgoedcellen en Erfgoeddepots Potyze en Trezoor) van het project. Daarnaast wordt ook afgestemd met de collega’s van de Kempense erfgoedcellen die een gelijkaardige oefening gestart zijn met het project “Kempencollectie in kaart”. Op naar een regionale collectie- en depotwerking, want samen staan we sterker!

Wil je graag op de hoogte blijven van het project? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van de erfgoedcellen Brugge of Kusterfgoed.

Meer nieuws

Nieuwsoverzicht

Lees meer over Musea Brugge verhuist

Musea Brugge verhuist