Sluiten

Rebel Garden: Hoe duurzaam is deze tentoonstelling?

In alle eerlijkheid? Wellicht nog niet zo duurzaam als we zouden willen… Voor een aantal onderdelen van de organisatie van een grootschalige expo zijn er nog niet voldoende duurzame mogelijkheden om een aanvaardbare kwaliteit te garanderen. Vooruitgang op dit vlak gaat niet altijd zo snel als we zouden willen, maar waar mogelijk maakten we Rebel Garden zo klimaatneutraal als we konden. En dat is toch al heel wat…

De scenografie van deze tentoonstelling bestaat voor een groot deel uit gerecupereerd hout van vorige expo’s en projecten. Ze werden door expobouwers Hitch en Onbetaalbaar - specialisten op het vlak van duurzame productie van tentoonstellingen - verwerkt tot scenografische elementen zoals wanden of de dragers voor onze tekstpanelen. Het materiaal dat we nieuw moest aankopen zal na Rebel Garden ook volledig gerecupereerd worden voor toekomstige tentoonstellingen en projecten.

Ook met geprint materiaal gaan we bewust om. Publieksteksten zijn op 100 procent gerecycleerd papier geprint, met bio-inkten. Ze worden op de panelen aangeplakt, zodat die daarna kunnen worden gerecupereerd, opgeschuurd en hergebruikt. We geven bewust ook geen papieren tentoonstellingsgidsen mee, maar zetten maximaal in op digitale ondersteuning van je bezoek via de QR-tour.

Het doortrekken van de ecologische lijn gebeurt op alle niveaus van de organisatie van deze tentoonstelling. Ook in de communicatiecampagne werden doordachte keuzes gemaakt. Zo zijn de print-oplages beperkt tot een minimum en worden affiches en folders enkel lokaal verdeeld. Wat wél nog geprint wordt, gebeurt bij een Brugse drukker, op 100% gerecycleerd papier.

We zijn er ons bewust van dat ook digitale campagnes een belangrijke impact hebben op de CO2-uitstoot. Daarom werken we samen met digital media expert Gamned!, dat de uitstoot van de servers berekende van de campagne en deze bijstuurde om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Een concreet voorbeeld: door online bezoekers meer te bereiken als ze surfen via wifi, verbruiken we minder CO2 dan wanneer ze via 4G of 5G online zijn.

Verschillende andere ecologische maatregelen voerden we al een hele tijd geleden in bij Musea Brugge en gelden uiteraard ook voor Rebel Garden. Zo is de catering die wij voorzien tijdens recepties en andere events altijd vegetarisch en korte keten. We gebruiken herbruikbare bekers bij onze activiteiten en beperken het afval tot een absoluut minimum. Kunstenaars, curatoren en andere buitenlandse deelnemers aan de expo verplaatsen zich maximaal met het openbaar vervoer, en bij de keuze van alle leveranciers speelden ecologische voorwaarden een belangrijke rol als officiële gunningscriteria.

Al deze afspraken worden gemaakt in nauw overleg met het ecoteam van Musea Brugge, een werkgroep met vertegenwoordigers van alle afdelingen van onze organisatie, die het klimaat- en afvalbeleid van onze organisatie uitstippelen, uitvoeren en bijsturen. Ook via het beleidsplan van Musea Brugge engageerden we er ons officieel toe om de komende jaren ecologischer te werken.

Hebben we met al deze maatregelen een klimaatneutrale tentoonstelling georganiseerd? Zeker niet. Maar Rebel Garden is alweer een heel stuk groener dan onze vorige tentoonstelling. En de volgende zal opnieuw beter zijn voor het klimaat. Ook in de tentoonstellingen die vanaf 2026 in onze gloednieuwe - energiezuinige - expohal BRUSK zullen plaatsvinden, zal ecologische duurzaamheid voorop staan. Dat zijn geen loze beloftes of holle woorden, dat is afgesproken beleid dat wij uitvoeren en jaar na jaar versterken.

Geniet van de tentoonstelling!