Sluiten

Musea Brugge verheugd over historische verdubbeling van Vlaamse werkingsmiddelen

29 september 2023

De Vlaamse Regering kondigde vrijdag aan dat Musea Brugge een jaarlijkse werkingssubsidie van ruim 2,7 miljoen euro zal ontvangen, voor de komende vijf jaar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de werkingssubsidies van de voorbije beleidsperiode, en maakt een enorme boost van groei en innovatie mogelijk.

BRUSK signange facade 02

Met dit geld kunnen we onze verdere museale werking garanderen. Dit zal ons in staat stellen om onze werking op alle fronten - van collectie en infrastructuur tot publiekswerking - verder uit te bouwen, in de eerste plaats in het kader van de grote projecten van de komende jaren zoals expohal BRUSK en onderzoekscentrum BRON. De bijkomende subsidies komen dus op een zeer goed moment.

Hedendaags museumbeleid

Deze toekenning resulteert in een nieuwe beheersovereenkomst tussen Musea Brugge en Vlaanderen. Een commissie heeft het strategisch plan van de Brugse museumgroep grondig beoordeeld en de topscore 'zeer goed' toebedeeld. De commissie concludeerde dat Musea Brugge zijn werking met dit plan verder op een internationaal niveau kan ontplooien. De komende jaren zal Musea Brugge zich ook vooral richten op de grote uitdagingen die een hedendaags museumbeleid met zich meebrengt.

Met deze extra werkingsmiddelen zullen we kunnen inzetten op de belangrijke digitale transformatie, het beheer van en de zorg voor de collecties, onderzoek, eigentijdse presentaties en een breed publieksbereik. Als cultureel-erfgoedinstelling zal Musea Brugge de komende jaren ook een voortrekkersrol opnemen op het vlak van collectieonderzoek, de regionale depotwerking en ecologische duurzaamheid en die opgebouwde expertise delen met de sector.

Sterke samenwerking

Deze investering onderstreept de sterke samenwerking tussen Stad Brugge en de Vlaamse Overheid. De afgelopen jaren heeft die samenwerking geleid tot belangrijke infrastructuurprojecten voor Musea Brugge, waaronder de Erfgoedfabriek - het gloednieuwe depotgebouw dat deze zomer geopend werd - en BRUSK en BRON, waar momenteel hard aan gebouwd wordt. Die projecten zijn van cruciaal belang voor onze werking als toonaangevende Vlaamse museumgroep, zowel op het vlak van conservatie en onderzoek, als qua tentoonstellingen en publieksbereik. Op die manier kunnen we nog beter - en meer - cultuurliefhebbers én (kunst)academici van over de hele wereld aantrekken

Meer nieuws

Nieuwsoverzicht