Vanaf 1 april 2023: nieuwe openingsdagen en ticketprijzen Lees meer

Sluiten

Musea Brugge krijgt 2.7 miljoen euro uit noodfonds van de Vlaamse regering

27 oktober 2020

Musea Brugge heeft zopas goed financieel nieuws ontvangen. De Vlaamse regering zal alle verliezen terugbetalen die gemaakt werden tussen het begin van de verplichte sluiting in maart en september 2020.

2048pixmuseabruggememling009

Musea Brugge diende bij de oproep voor het noodfonds voor musea in augustus een dossier in. Uit de berekeningen bleek dat Musea Brugge recht had op 2.790.946,91 euro. Het Stadsbestuur en de directie van Musea Brugge zijn tevreden met deze compensatie.

De coronacrisis heeft een grote impact op de geraamde inkomsten van de musea. 'De lockdown alleen al zorgde voor een verlies aan inkomsten van 1,6 miljoen euro', zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. 'In de maanden na de heropening zagen we het aantal bezoekers licht stijgen, maar lang niet voldoende om de geraamde inkomsten te benaderen. Bovendien kan er door de veiligheidsmaatregelen maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk in onze musea binnen. Voor het Belfort bijvoorbeeld betekent dat een daling van het aantal bezoekers met 750 per dag. Gelukkig zijn er de tentoonstellingen 'Van Eyck in Bruges' en 'Memling Now' die het publiek naar onze musea lokken. Die eerste expo loopt nog tot na de herfstvakantie. 'Memling Now' is ondertussen bijna een maand open.

Dertien musea open houden en meer dan 72.000 bijzondere erfgoedobjecten bewaren en ontsluiten, heeft zijn kostprijs. Gelukkig brengen de musea ook heel wat op. Burgemeester Dirk De fauw: 'De inkomsten uit tickets zijn een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de stadsbegroting. In een normaal jaar bedragen die ongeveer 5,6 miljoen euro. Het is fijn om te zien dat wanneer de inkomsten tegenvallen door externe, onvoorziene factoren de Vlaamse regering klaar staat om ons te ondersteunen. De aanzienlijke steun uit het noodfonds zal ervoor zorgen dat de geplande projecten en investeringen in de musea niet in het gedrang komen.'