Sluiten

Gentpoort vanaf 1 januari 2020 geen onderdeel meer van Musea Brugge

14 oktober 2019

Het Brugse Stadsbestuur besliste recent om de Gentpoort vanaf 1 januari 2020 niet meer uit te baten als een museumlocatie van Musea Brugge.

Inge Kinnet Musea Brugge Gentpoort003

Sinds 2011 was de stadspoort een onderdeel van de museumkoepel 'Bruggemuseum' die de geschiedenis van de stad over verschillende locaties in beeld bracht. Het Gruuthusemuseum neemt die rol nu grotendeels over.

De uitbating van veertien stedelijke musea is voor de Stad een grote investering op het vlak van infrastructuur, uitbating, onderhoud, ... Om de Gentpoort nieuw leven in te blazen met een nieuwe opstelling en om een kwalitatief bezoek te blijven garanderen, waren belangrijke ingrepen nodig. De Stad besliste om daarvoor geen extra middelen vrij te maken.

Naar analogie met de Kruispoort en de Ezelpoort worden de mogelijkheden bekeken om de Gentpoort ter beschikking te stellen van Brugse verenigingen. Het is wel de bedoeling om de locatie nog open te stellen, onder meer tijdens de Open Monumentendagen of tijdens het Erfgoedweekend.