Sluiten

Waardevolle archeologische collectie krijgt nieuwe presentatieplek

18 augustus 2020

De Brugse bodem verbergt vele historische schatten. Slechts een deel ervan zijn in de loop der jaren opgegraven. Die archeologische pareltjes zoals het oudste stenen werktuig, een Merovingisch houten wiel of een 13de-eeuwse dakruiter bewaart Musea Brugge in zijn depots of tonen we in een museale opstelling.

SB ARCHEO 008

In het Archeologiemuseum kon je zestien jaar lang onder andere materiaal van pottenbakkers, leerlooiers en ververs uit de middeleeuwen - dé bloeiperiode van Brugge – bewonderen. Het museumgebouw is echter niet zeer geschikt voor wisselende presentaties of initiatieven die andere invalshoeken of nieuw materiaal uit recente opgravingen laat zien. Musea Brugge besloot daarom om de archeologische verzameling op een andere locatie tentoon te stellen.

Verhuis naar Gruuthusemuseum
In het Gruuthusemuseum reserveren we in de loop van 2021 twee zalen volledig voor een dynamischere opstelling van de archeologische collectie. Het voormalige stadspaleis trekt veel internationale bezoekers sinds de recente vernieuwing in 2019. Zo zetten we in op een grotere zichtbaarheid voor het publiek én tonen we de archeologische artefacten in museumwaardigere omstandigheden. Tenslotte gaat het om een echt waardevolle verzameling, die de boeiende geschiedenis van Brugge en de regio illustreert en op die manier perfect de Gruuthusepresentatie vervolledigt.

Voor de nieuwe archeologische presentatie in het Gruuthusemuseum wordt samengewerkt met Raakvlak; dit is de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst.

Project kadert in de revalorisatie van alle collecties
Musea Brugge spant zich hard in om alle publiekspresentaties zo actueel mogelijk en steeds publieksvriendelijk te maken. Na de grondige restauratie en de nieuwe opstelling in het Gruuthusemuseum en de volledige herinrichting van het Groeningemuseum, worden ook andere opstellingen herdacht. Zo staat de herinrichting voor het Sint-Janshospitaal op de planning voor 2022.

Wat met de voormalige Oogkliniek in de Mariastraat?
De ruimtes in de Mariastraat – de voormalige oogkliniek van het Sint-Janshospitaal - zullen gerenoveerd worden en een herbestemming krijgen: hier worden de werkplekken van de medewerkers van Musea Brugge gecentraliseerd.