Vanaf 1 april 2023: nieuwe openingsdagen en ticketprijzen Lees meer

Sluiten

Musea Brugge koopt belangrijk 18de-eeuws schilderij van Brugse meester Joseph Suvée

15 maart 2022

Musea Brugge heeft een schilderij van Joseph-Benoît Suvée kunnen aankopen met de voorstelling van de Geboorte van de Maagd Maria. Het is meteen het eerste schilderij van Suvée met een religieus onderwerp in de collectie van Musea Brugge.

Voorstudie Geboorte van de Maagd Maria Suvee Musea Brugge Nieuws
Voorstudie Geboorte van de Maagd Maria Suvee Musea Brugge

Het aangekochte werk is een voorstudie voor het grote doek van Suvée, dat vandaag te zien is in de Église de l’Assomption in Parijs maar oorspronkelijk bedoeld was voor de intussen verdwenen Recolettenkerk van Ieper. ‘De Geboorte van de Maagd’ wordt door kenners beschouwd als Suvées meesterwerk op het vlak van religieuze schilderkunst. Hoewel Joseph-Benoît Suvée (Brugge 1743 – Rome 1807) tijdens zijn carrière meerdere grote religieuze schilderijen maakte, zijn er hiervan slechts weinig in Vlaanderen bewaard gebleven. ‘De Verrijzenis van Christus’, dat zich in de Brugse Sint-Walburgakerk bevindt, is sinds 2020 als topstuk geklasseerd door de Vlaamse Gemeenschap. In de Sint-Martinuskerk van Ieper hangt een ander interessant schilderij van Suvée met ‘De Aanbidding door de engelen’.

Nooit in Vlaanderen geraakt

‘De Geboorte van de Maagd’ is geschilderd op een kantelmoment in zijn carrière, toen Suvée officieel erkend werd door de Franse ‘Académie Royale’ en voor het eerst deelnam aan het Salon in het Louvre. Opmerkelijk is dat het doek altijd in Frankrijk bleef en nooit tot zijn bestemming in Ieper geraakt is. In 1779 had Suvée het schilderij met de Geboorte van de Maagd in Parijs afgewerkt. Zelfverzekerd van zijn meesterschap en de waarde van het schilderstuk, presenteerde hij dit doek op het Parijse Salon van 1779, waar hij er groot succes mee boekte. Het was de bedoeling dat dit schilderij samen met ‘De Aanbidding door de engelen’ na afloop van het Salon naar Ieper zou gezonden worden. Maar wegens onenigheid tussen de kunstenaar en de opdrachtgevers omtrent de prijs, bleef het werk uiteindelijk in Parijs.

Na 300 jaar herontdekt

Suvée moet de voorstudie voor de Geboorte van de Maagd tot het einde van zijn leven in zijn atelier bewaard hebben, zo blijkt uit de inboedelinventaris en veilingcatalogus die na zijn overlijden in 1807 werd opgesteld. De olieverfschets werd al snel aangekocht door Julien-Victor Veyrenc (1756-1837), een kunstenaar en verzamelaar die veel werken schonk aan het Musée de Valence. Het werk werd pas in 2016 herontdekt bij de nakomelingen van Veyrenc en belandde sindsdien op de kunstmarkt. Musea Brugge kon het recent aankopen in Parijs bij Galerie Jacques Leegenhoek. Het aangekocht ‘modello’ - of ontwerp - is met levendige penseelstreken geschilderd en toont, misschien nog méér dan zijn afgewerkte schilderijen, het persoonlijke handschrift van de kunstenaar. Als voorbereidende tussenstap in het arbeidsproces van een groot historiestuk heeft het een bijzondere waarde. We zijn dan ook verheugd dat we dit bijzondere werk hebben kunnen aanschaffen.

Intiem tafereel

De afgebeelde scène speelt zich af in de woning van Anna en Joachim, de ouders van Maria. Alle aandacht gaat uit naar de centrale figurengroep met het pasgeboren kind in de armen van haar voedster. Een gesluierde jongedame aanschouwt het intieme tafereel met haar twee kinderen. Een gracieus knielende vrouw lijkt haar metgezellen in de achtergrond attent te willen maken op Maria’s eerste badje. Rechts zien we Anna in haar kraambed in het bijzijn van een dienstmeid, terwijl haar man, de bejaarde Joachim, naast haar neerzit en de wonderlijke gebeurtenis neerschrijft op een tablet.

La naissance de la Vierge Suvee

Beeld van definitief schilderij: Suvée, La Naissance de la Vierge, Musée du Louvre