Sluiten
MUS211222 02 FB

De periode rond het jaar 1000 was een belangrijk scharniermoment in de geschiedenis van de stad.

De bronnen zijn schaars, maar de verhalen groots!

Brugge - het Venetië van het Noorden, het New York aan de Noordzee - is vooral bekend als bruisende handelsmetropool in de late middeleeuwen. Maar, het uitzonderlijke succes van deze stad kwam niet uit de lucht vallen. Archeologen en historici zien het jaar 1000 als een scharniermoment in de geschiedenis van de stad. Alle elementen voor de latere bloeiperiode zijn dan aanwezig: de graaf, de kerk, ambachten, handel en een unieke plaats in het landschap. ‘Verhalen uit de ondergrond’ neemt je mee naar die cruciale, maar vaak onderbelichte periode.

De expo toont de belangrijkste archeologische sites in en rond de stad en brengt een collectie topvondsten uit de regio samen. Reis mee van de burcht van de graaf tot bij de schapenboeren in de kustvlakte. Van de velden op de arme zandgronden tot de eerste handelscontacten met Scandinavië… Vondsten als walvisbot, schaatsen, juwelen en een berenschedel brengen de verhalen tot leven. Maar, nog steeds zijn er vragen waarover de wetenschappers zich het hoofd breken.

Denk jij mee?

In samenwerking met Raakvlak

Verhalenuitdeondergrond 2021 Matthias Desmet 6
Verhalenuitdeondergrond 2021 Matthias Desmet 1
Verhalenuitdeondergrond 2021 Matthias Desmet 2
Verhalenuitdeondergrond 2021 Matthias Desmet 4
Verhalenuitdeondergrond 2021 Matthias Desmet 5

Beelden: Matthias Desmet, Creatiecel Stad Brugge

9 december 2021 tot 3 november 2024
Gruuthusemuseum (expozolder)