Sluiten
Registratieprojecten

Hub! Van depot tot digicollectie

In de aanloop naar de opening van een nieuwe collectiehub in BRON als onderdeel van de kunstsite BRUSK, zet Musea Brugge volop in op de digitale ontsluiting van haar verzamelingen. ‘Hub! Van depot tot digicollectie’ is naast ‘Verrijk de kijk op Brugge’ (2020-2021) het tweede grote registratieproject van het Prentenkabinet.

HUB 7 OKT2021 4
HUB 7 OKT2021 1

BRON

Met de opening van BRUSK verwelkomt Musea Brugge een nieuwe tentoonstellingshal voor tijdelijke expo’s en state-of-the-art depots voor de meest kwetsbare collecties. Het aanpalende BRON zal naast werkruimtes voor de conservatoren van Musea Brugge ook de museumbibliotheek en een consultatieruimte voor werk op papier huisvesten.

Musea Brugge wil in de nieuwe collectiehub een optimale dienstverlening voor collectieonderzoek faciliteren. Via een digilabo zal daar op termijn de volledige collectie van de Musea digitaal te raadplegen zijn. De originele werken van het Prentenkabinet zullen er – als enige deelcollectie van Musea Brugge – uit het depot kunnen worden opgevraagd voor onderzoek in de consultatieruimte.

Beeld: Cornelis Ploos van Amstel (1724-1798) naar een tekening van Hendrick Avercamp (1585-1634) De Winterkoning en zijn vrouw op het ijs, 1766 Ets, doordruk en roulette, à la poupée gedrukt en met de hand gekleurd, tweede staat van twee, 215 x 222 mm, inv. 2014.GRO0075.III

2014 GRO0873 III

Kunstwerken op papier

De deelverzameling kunstwerken op papier is met ca. 20 000 objecten na de collectie Volkskunde de grootste van Musea Brugge. Ze wordt beheerd in het Prentenkabinet dat momenteel gehuisvest is in de Mariastraat. Deze collectie groeit nog steeds snel aan met belangrijke individuele aanwinsten en groepen kunstwerken. Sinds 2013 wordt er actief ingezet op deze fragiele en verscholen collectie door wetenschappelijk onderzoek van de eigen staf, met als resultaat onder meer een reeks tentoonstellingen in het Arentshuis. Jaarlijks ontvangt het Prentenkabinet wetenschappers en erfgoedliefhebbers voor onderzoek naar de originele stukken en regelmatig worden werken in bruikleen gevraagd door musea in binnen- en buitenland.

Beeld: Érik Desmazières (°1948), Atelier René Tazé III, 1981, Ets, 645 x 493 mm, inv. 2014.GRO0873.III

HUB 7 OKT2021 3

Inhaalbeweging collectieregistratie

Het project ‘Hub! Van depot tot digicollectie’ zet actief in op registratie, digitalisering en ontsluiting van voornamelijk prenten en tekeningen, zowel los als in albums bewaard. Hiermee wordt een belangrijke stimulans gegeven aan de uitbouw van de nieuwe collectiehub, zowel fysiek als digitaal.

Musea Brugge verwierf in 2014 een indrukwekkende collectie grafiek van de Brugse prenthandelaar en -verzamelaar Guy Van Hoorebeke. De verzameling bestaat uit meer dan 2400 prenten van de zestiende eeuw tot en met hedendaagse grafiek met werken van o.a. Pieter Bruegel de Oude, Ensor en Alechinsky. Vanwege de omvang kon de aanwinst niet meteen volledig geregistreerd worden en wordt er via het huidige project een inhaalbeweging gemaakt.

Daarnaast buigt Musea Brugge zich binnen een collegagroep met Museum M Leuven, Museum Hof van Busleyden, Openbare Bibliotheek Brugge, KU Leuven Bibliotheken – Dienst Digitalisering en Museum Plantin-Moretus over het opstellen van een richtlijn voor het registreren en digitaliseren van albums. Daarvoor worden zoveel mogelijk types albums (met o.a. prenten, tekeningen en foto’s, los en ingeplakt, met en zonder tekst) geselecteerd. Musea Brugge engageerde zich om alvast 30 albums uit haar collectie te registreren en digitaliseren volgens deze nieuwe richtlijn.

Beeld: Andrea Andreani (1558/9-1629) naar een beeld van Giambologna (c. 1529-1608), De roof van de Sabijnse maagd, 1584, Clair-obscurhoutsnede, gedrukt van een lijnblok en twee toonblokken, 439 x 206 mm, inv. 2014.GRO0136.III

HUB 7 OKT2021 6

Eerste fase: focus op de collectie Van Hoorebeke

In de internationaal georiënteerde collectie van prenthandelaar Guy Van Hoorebeke zitten tal van parels, van vroeg 16e-eeuwse prenten van Lucas van Leyden tot werk van de Franse hedendaagse kunstenaar Erik Desmazières (°1948). Toen Van Hoorebeke in 1979 begon met zijn zaak, legde hij meteen de lat hoog door de aankoop van prenten uit de beroemde reeks portretten van gekroonde hoofden, militairen, geleerden en kunstenaars uit de Iconographie van Antoon van Dyck (1599-1641). De nadruk lag steeds op oude prenten, maar hij slaagde er ook in om belangrijke ensembles te verzamelen van moderne kunstenaars, zoals Mortimer Menpes (1860-1938) en Jules de Bruycker (1870-1945). Van Hoorebeke verzamelde razendsnel en deed aankopen op belangrijke veilingen, zoals die van de hertogen van Devonshire en van de Fürst zu Fürstenberg. Prenten uit zijn handel raakten wereldwijd verspreid. Toen hij in 2004 stopte met zijn zaak, wijdde hij zich volledig aan zijn persoonlijke grafiekverzameling, die in 2014 een bestemming kreeg bij Musea Brugge.

Beeld: Jacob Neefs (1610-na 1660) naar een ets van Antoon van Dyck (1599-1641), Titelprent voor de Iconographie met een portret van Antoon van Dyck, (1645) 1720, Ets en gravure, 245 x 157 mm, inv. 2014.GRO0229.III

Jordaens recto Stichting Van Caloen Musea Brugge

Tweede fase: collectie tekeningen van Stichting Jean van Caloen

Musea Brugge heeft het grote genoegen om de collectie tekeningen van de Stichting van Jean van Caloen in beheer te hebben mogen ontvangen. De verzameling bevat wel meer dan 1900 unieke tekeningen en 44 schetsboeken. De tekeningen dateren van de 16de tot en met de 20ste eeuw en de collectie bevat veel topwerken uit de Belgische en Nederlandse, maar ook Franse en Italiaanse scholen. Een aantal tekeningen hebben ook een band met Brugge of andere werken die reeds in het Prentenkabinet aanwezig zijn. Tussen 17 en 22 mei vond reeds een kleinschalige tentoonstelling plaats van zeven topwerken uit de collectie. Binnen de tweede fase van het project ‘Hub! Van depot tot digicollectie’ zullen de tekeningen digitaal gecatalogiseerd en geïnventariseerd worden. Aansluitend zullen de werken ook online ontsloten worden op onze website, zodat ze voor iedereen toegankelijk en doorzoekbaar worden.

Beeld: Jacques Jordaens (1593-1678), Zegenende Priester, ca. 1650, Tekening in gekleurd krijt op papier, 392 x 237 mm, inv. 2022.GRO0324.II

Het project ‘Hub! Van depot tot digicollectie’ kwam tot stand met steun van de Vlaamse Overheid, die Vlaamse erfgoedinstellingen voorziet van subsidies voor inhaalbewegingen op het vlak van digitale collectieregistratie. De Vlaamse vzw meemoo, het expertisecentrum voor digitaal cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel, stuurt alle projecten die een subsidie toegewezen kregen aan en stelt eveneens haar ervaring ter beschikking.


Wil je ook meer weten over het project 'Verrijk de kijk op Brugge?' Klik dan hier.

Bekijk hier een selectie prenten uit de collectie Van Hoorebeke