Sluiten
BRON Musea Brugge

BRON research centre

The Summer Course for the study of arts in Flanders

De summer course is een initiatief van de Vlaamse Kunstcollectie vzw, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeningemuseum Brugge, M Leuven, de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, het Rubenianum en het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden. Het KIK/IRPA is een inhoudelijke partner.

Het doel van de summer course is jaarlijks een selecte, hooggekwalificeerde groep van maximaal 18 binnen- en buitenlandse onderzoekers (MA of PhD niveau) aan het begin van hun academische carrière naar Vlaanderen te brengen en een intensief 10-daags programma van lezingen door experten, discussies, en bezoeken (rond een specifiek thema van de Vlaamse kunst) aan te bieden. Het thema wisselt elk jaar, met telkens een focus op een andere kunsthistorische periode. De eerste editie van de summer course vond plaats in 2015 met het thema The age of van Eyck in context. De volgende edities legden de focus op Rubens en de zeventiende eeuw, Middeleeuwse sculptuur, het Fin de Siècle, en meest recent in 2019 Breugel en zijn tijd. In 2020 werd er weer een summer course georganiseerd met als thema van Eyck en zijn tijd.

Via de summer course krijgen deelnemers een duidelijk inzicht in de Vlaamse kunstcollecties uit de bestudeerde periode, in de beschikbare en gepaste onderzoekmethodes, het onderzoeksveld en de noden op onderzoeksvlak. De voertaal van de summer course is Engels.

Het volledige programma van 10 dagen lezingen, bezoeken, discussies, vervoer tussen locaties, evenals bijna alle maaltijden en overnachtingen wordt aangeboden aan een toegankelijke prijs. Deelnemers staan zelf in voor hun transportkosten naar België.

Dankzij de gulle steun van de Vlaamse Regering worden er 2 beurzen van elk 450 euro ter beschikking gesteld van deelnemers met beperkte financiële middelen. En dankzij de gulle steun van het History of Art Grants Program van de Samuel H. Kress Foundation krijgen 2 studenten en inwoners van de Verenigde Staten een beurs die de kosten dekt van het volledige inschrijvingsgeld en de vlucht vanuit de Verenigde Staten naar België en terug. Naast het cv en de motivatiebrief die bij de gewone aanmelding gevraagd wordt, moeten kandidaten voor de beurzen ook nog een verklaring van een pagina inleveren waarin ze hun financiële situatie uitleggen samen met een aanbevelingsbrief van een lid van de faculteit.

Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van internationale academische accreditatie via de Universiteit Gent.