Sluiten

Polyptiek van ivoor, Onze-Lieve-Vrouw en godsdienstige scènes

Periode en datering

15de eeuw
(1426 - 1499)

Gepolychromeerd retabeltje in ivoor. Centraal wordt de gezeten en gekroonde Maria voorgesteld met het Kind Jezus dat op haar rechterknie staat en haar kleed vasthoudt met zijn linkerhand. Maria wordt geflankeerd door engelen, een derde engel houdt de kroon vast. Bovenaan kijkt God de Vader toe. Alle figuren zijn uitgevoerd in rondsculptuur en onder een baldakijn met gedrukte spitsboog geplaatst. De zijluiken zijn versierd met dunne, gepolychromeerde paneeltjes in halfreliëf met voorstellingen uit het leven van Maria, en musicerende engelen. Op de keerzijde, centraal op de houten drager, is een kruismotief afgebeeld. De buitenluiken zijn versierd met gepolychromeerde paneeltjes in halfreliëf met voorstellingen van de martelwerktuigen (links) en voorstellingen uit het leven van Christus, en apostelen (rechts).

Details

Onderwerp
Opschrift
opschrift (midden): IHS
Dimensie
geheel, hoogte: 27.5 cm
geheel, breedte: 36 cm
geheel, diepte: 7.5 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
O.SJ0221.VIII

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.