Sluiten

Drieluik met de Aanbidding der Wijzen

Dit is een Vlaams Topstuk

Vervaardiger

Hans Memling (schilder)

Periode en datering

15de eeuw
(exact 1479)

Voorstelling van de Aanbidding der Wijzen op het middenluik, de Geboorte van Jezus op het linkerluik en de Opdracht in de tempel op het rechterluik. Op de buitenluiken zijn twee heiligen voorgesteld: de H. Johannes de Doper met het lam op het linkerluik en de H. Veronica met het doek met de beeltenis van Christus op het rechterluik. Onderaan op de lijst over de volledige breedte bevindt zich volgend opschrift: DIT WERCK DEDE MAECKEN BROEDER IAN FLOREINS / ALIAS VANDER RIIST BROEDER PROFES VANDE HOSPITALE VAN SINT JANS IN BRUGGHE ANNO MCCCLXXIX /OPUS IIOHANIS MEMLING”. Olieverf op paneel.

TOPSTUK

Eeuwenlang focusten kunstkenners, -verzamelaars en -handelaren zich vooral op de beschilderde panelen van een werk en niet op de lijst. Veel lijsten werden vervangen als ze beschadigd waren of als ze simpelweg niet meer in de smaak vielen, tenzij ze een opschrift of andere belangrijke informatie bevatten, zoals hier het geval is. Sinds de jaren 1960 is er onder kunsthistorici een hernieuwde interesse voor lijsten en voetstukken door de informatie die ze bevatten. Naast opschriften, dateringen, monogrammen en beschilderingen zijn lijsten ook interessant door hun materiële waarde en zegt het ontwerp iets over de mode van die tijd. De gouden binnenrand en beschilderde buitenrand van dit drieluik past volledig bij de smaak van de 15e eeuw. De kroonlijst is dan weer een uniek element. Hoewel ze ook dateert van de 15e eeuw is het onzeker of ze er vanaf de ontwerpfase bij hoorde of kort na de voltooiing is toegevoegd. Hoe dan ook is het een belangrijk tijdsdocument.

Details

Toegekende titel
Triptiek van Jan Floreins
Onderwerp
Opschriften
tekst (londeraan): DIT WERCK DEDE MAKEN BROEDER IAN FLOREINS//ALIAS VANDER RIJST BROEDER PROFFES VANDE HOSPITALE VAN SINT IANS IN BRUGGHE ANNO M CCCC LXXIX//OPUS IOHANIS MEMLING
aantekening (rechts): 36
initialen (achterzijde)
Dimensie
linkerluik, hoogte: 56.7 cm
linkerluik, breedte: 33.7 cm
middenluik, hoogte: 78 cm
middenluik, breedte: 56.8 cm
rechterluik, hoogte: 56.7 cm
rechterluik, breedte: 33.7 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
O.SJ0173.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie