Sluiten

Overeenkomst van 1253 tussen schepenen en H. Martinus abdij over onderwijs in Ieper

Vervaardiger

Hubert Meyer (prentmaker), naar schildering van Jan Swerts (schilder), S. Mayer (drukker)

Periode en datering

19de eeuw
(circa 1865 - 1879)

De voorstelling toont de overeenkomst in 1253 gesloten tussen de schepenen van de stad Ieper en de prelaat van de H. Martinus abdij, over de regeling van het onderwijs in Ieper. De voorstelling stelt één van de drie openbare scholen in Ieper voor op het moment dat de schepenen de instelling bezoeken om het werk van de leerlingen te komen nazien. Het is een horizontale compositie waarin heel wat figuren aanwezig zijn. Een onderwijzer geeft uitleg aan de Magistraat van Ieper, terwijl een geestelijke leraar de orde bepaalt waarin de jonge lieden zich aan de schepen moeten vertonen. De tekst boven- en onderaan geeft context aan de voorstelling. Deze prent is oorspronkelijk gemaakt naar een fries of muurschildering van J. Swerts in de Lakenhalle van Ieper, vernietigd in de Eerste Wereldoorlog. Dit werk was zichtbaar links van de schoorsteen aan de Oostmuur van de raad- of schepenzaal.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (boven de voorstelling): Elk poorter mag zyne kinderen te zynen huize doen onderwyzen en mag kleinere scholen opregten zonder toestemming van scepenen of kapitle. 
opschrift (onder de voorstelling): De schepene bezoeken een der drie groote scholen ingerigt vi Decembri m cc liij.
signatuur (onder de voorstelling):  J. Swerts pinxt. (-) Steendruk S. Mayer, Antwerpen. (-) Hubert Meyer lith.
Dimensie
geheel, breedte: 375 mm
geheel, hoogte: 265 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2022.GRO2198.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Ordonnantie op 't onderhoudt van den ghemeenen aermen

Vervaardiger

Hubert Meyer (prentmaker), naar schildering van Jan Swerts (schilder), S. Mayer (drukker)

Periode en datering

19de eeuw
(circa 1865 - 1879)
Bezoek van Filips II de Stoute aan Ieper in 1384

Vervaardiger

Hubert Meyer (prentmaker), naar schildering van Godfried Guffens (schilder), S. Mayer (drukker)

Periode en datering

19de eeuw
(circa 1865 - 1879)

Gerelateerde items uit onze collectie