Sluiten

Portret van Hendrik VI, keizer van het Heilige Roomse Rijk

Vervaardiger

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vincenzo Accolti (uitgever)

Periode en datering

16de eeuw
(1583 - 1592)

Portret van keizer Hendrik VI (1165 - 1197) in profiel naar rechts. Hendrik VI was de zoon van Frederik I Barbarossa uit het Huis Hohenstaufen. Hij werd op driejarige leeftijd gekroond tot koning van Duitsland. In 1191 besteeg hij de troon van het Heilige Roomse Rijk. Hendrik VI was ook koning van Sicilië door zijn huwelijk met Constanza. De gravure is een boekillustratie uit de publicatie "Romanorum Imperatorum effigies [...]" (1583/1592) met 157 portretten van keizers gegraveerd door Giovanni Battista de' Cavalieri en bijhorende lofteksten geschreven door Thomasz Treter. De tekst op de verso zijde verwijst naar het volgende portret. De prent maakt deel uit van een album met (losse) portretten uit de 16de en 17de eeuw (2014.GRO0019.III).

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (bovenaan): HENRICUS VI. (-) 136
aantekening (bovenaan links): 7
opschrift (onderaan in de voorstelling): IMP.HENRICUS.VI.PERP.AUG./137
opschrift (onderaan): R (-) 3
opschrift (achteraan bovenaan): CXXXVII.
opschrift (achteraan): PHILIPPUS SUEUIAE DUX, FRIDERICI BARBAROSSAE FI/ LIUS, FRATER HENRICI, QUI EUM FILIO SUO MORIENS, TUTOREM RELI-/ QUERAT, PRINCEPS FUIT INGENIO MAUSUETO [E] MITI. CAETER[U] ORTA/ IN GERMANIA SEDITIONE NON PARUA, C[U]M PARS ELECTORUM OTHO/ NEM SAXONIAE DUCEM, PARS AUTEM IPSUM IMPERATOREM ELE-/ GISSET, AD ARMA NECESSARIO C[O]FUGIT. STABANT PRO OTHONE, PON/ TIFEX INNOCENTIUS III. ANGLORUM REX, PHILIPPO GALLO/ RUM REX FAUEBAT. PRAEUALUIT TAMEN PHILIPPUS, [E] FUGATO/ SAEPIUS OTHONE, RERUM TANDEM POTITUS, PONTIFICEM SOLUM AD/ UERSANTEM (QUI OTHONEM IMPERIJ CORONA IAM REDIMIUERAT)/ FILIAM SUAM NEPOTI PONTIFICIS EX FRATRE IN MATRIMONIUM COL/ LOCANS SIBI RECONCILIAUIT, [E] AB EX COMMUNICATIONE ABSOLU-/ TUS EST. OTHONI QUOQUE ALIAM FILIAM BEATRICEM, UT TANTO FIR/ MIOR PAX INTER EOS COIRET, UXOREM TRADIDIT. REBUS AD EUM/ MODUM RECTE COMPOSITIS, CUM PHILIPPUS BAMBERGAE AGERET,/ [E] QUODAM DIE VEN[A] INCIDISSET, NIHILQ. MALI SUSPICANS, PAU-/ COS IN CONCLAUI SECUM HABERET, AD OTHONE DE VV ITILSPACH/ CUBICULUM INGRESSO, NEMINE PROHIBENTE ANNO IMPERIJ NONO/ INTERFECTUS, IBIDEMQ SEPULTUS EST. POSTEA [A] FRIDERICO II./ EXHUMATUM CORPUS, SPIRAM TRANSFLATUM FUIT. OTHO QUOQUE/ PARRICIDA NON MULTO POST MISERABILITER TRUCIDATUS, PERIJT.
Dimensie
geheel, hoogte: 114 mm
geheel, breedte: 80 mm
geheel, hoogte: 140 mm
geheel, breedte: 103 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO0019.035.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Portret van Hendrik V, keizer van het Heilige Roomse Rijk

Vervaardiger

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vincenzo Accolti (uitgever)

Periode en datering

16de eeuw
(1583 - 1592)
Portret van Frederik II, keizer van het Heilige Roomse Rijk

Vervaardiger

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vincenzo Accolti (uitgever)

Periode en datering

16de eeuw
(1583 - 1592)

Gerelateerde items uit onze collectie