Sluiten

Feestmaal

Vervaardiger

Antonius Claeissens

Periode en datering

16de eeuw
(1574)

Rondom de tafel zitten tien mannen in Oosterse kledij. Twee mannen in pseudo-Romeinse borstkuras brengen kannen wijn aan. In een afzonderlijk en verder gelegen gebouw rechts, zitten vijf vrouwen eveneens aan de feesttafel. Er is net een boodschapper bij hen aangekomen. Rechts komen twee mannen opgewonden aangelopen. De hele scène is geïnspireerd op een verhaal uit het bijbelboek Ester. De Perzische koning Ahasveros en zijn mooie echtgenote Wasti organiseerden een groot feest, hij voor de mannen, zij voor de vrouwen. Toen Wasti weigerde bij de dronken koning te komen werd ze door hem verstoten. De mannen rond de tafel hebben duidelijk een portretkarakter. Twee van hen zijn met de naam in een opschrift aangeduid. Links boven zit Jan de Schietere. Het opschrift op de zuilbasis naast hem vermeldt ook zijn leeftijd, 39 jaar. De zwaar bebaarde man met de rug naar de toeschouwer is Filips van Belle. De tekst op de rand van het neerhangende gedeelte van zijn muts vermeldt zelfs zijn afkomst en functie: klerk bij de magistraat en de thesaurie van Brugge, afkomstig van Dendermonde. De voorstelling combineert een bijbels verhaal met een eigentijds Brugs gegeven. Het schilderij draagt onderaan op de oorspronkelijke lijst de datum 1574 met het wapenschild van Brugge en op de twee hoeken de Brugse gekroonde b, die ook de gesp van een der stadsdienaren siert. Het tinnen vaatwerk is op buik of deksel versierd met het stadswapen van Brugge.

Details

Onderwerpen
Opschriften
signatuur (onderaan rechts): ANTHONI[US] . CLAEISINS / ME FECIT
datering (bovenaan rechts): 1574 / MVCLXXIIIJ / 1574
wapenschild en datering (lijst onderaan in het midden): 15 / (wapenschild) / 74
zinspreuk (lijst bovenaan): NEC ERAT QVI NOLENTES COGERET AD BIBENDVM . HESTER . 1
naam geportretteerde, leeftijd geportretteerde en datering (links bovenaan): IO[NKHEE]R IAN DE SCHIETERE / AETA[TIS] . SVAE 39 A[NN]O 1574
naam en functie geportretteerde (links in het midden): PH[I]L[IPP]VS . F[ILIVS] . IOH[ANN]IS . VAN . BELLE . TENREMVDANVS . A . CONSILIIS . AC . AERARII . BRVGEN[SIS] . SCRI[BA]
merk (in de linker- en rechterbendenhoek van de lijst)
Dimensie
geheel, hoogte: 130 cm
geheel, breedte: 155 cm
met lijst, hoogte: 151 cm
met lijst, breedte: 180 cm
met lijst, diepte: 10 cm
met lijst, gewicht: 38.1 kg
zonder lijst, diepte: 1.6 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO0023.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie