Sluiten

De Markt in Brugge

Vervaardiger

Jan Baptist van Meunincxhove

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1691 - circa 1700)

Het schilderij stelt de Markt in Brugge voor in de tweede helft van de zeventiende eeuw. In het midden herkent men de Halle met het Belfort, links de verdwenen Waterhalle met de winkeltjes die er tegen aanleunden. Van de huizen die op het schilderij voorkomen is alleen het huis Bouchoute bewaard gebleven. In de verte rechts bemerkt men de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Rechts bovenaan is het wapenschild van Guillaume Bassery, bisschop van Brugge (1691-1716), aangebracht. De architectuur verraadt duidelijk de hand van Van Meuninckxhove, met de karakteristieke plastische behandeling van de architectuuronderdelen en de opvallend oplichtende hoogsels in de witte partijen. Op het eigenlijke plein zijn tal van kramers en marktbezoekers te zien, die vermoedelijk van een andere hand zijn. Waarschijnlijk gaat het om negentiende-eeuwse overschilderingen, wat kan afgeleid worden uit de gefantaseerde vroeg-zeventiende-eeuwse kledij en de eerder romantische factuur en lichtbehandeling. Sporen van de oorspronkelijke stoffering zijn hier en daar nog te bemerken. De Markt in Brugge vormt het pendant van De Burg in Brugge (0000.GRO0686.I), dat eveneens in het Groeningemuseum, Brugge bewaard wordt. (Naar: H. Vlieghe, Stedelijke Musea Brugge. Catalogus Schilderijen 17de en 18de eeuw, Brugge, 1994, p. 189.)

Details

Onderwerp
Dimensie
geheel, hoogte: 83 cm
geheel, breedte: 110 cm
met lijst, hoogte: 107.5 cm
met lijst, breedte: 132.5 cm
met lijst, diepte: 11 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
0000.GRO0682.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie