Fermer

Drieluik met Laatste Avondmaal - de Ontmoeting van Abraham en Melchisedech - de Mannaregen

Fabricant

toegeschreven aan Antonius Claeissens (schilder)

Période et datation

17de eeuw
(circa 1613)

Op het middenluik wordt Jezus voorgesteld, met aureool. Hij zit centraal aan een gedekte tafel en wordt omringd door zijn apostelen. Hij stelt het Heilig Sacrament in. Op het linkerluik wordt de ontmoeting tussen Abraham en Melchisedeh voorgesteld. De aartsvader Abraham is uitgebeeld als een krijgsheer in een harnas, Melchisedech draagt een lang gewaad en biedt hem brood en wijn in een kruik aan. Op het rechterluik wordt de Mannaregen uitgebeeld, het voedsel dat God schonk aan het volk van Israël toen het door Mozes door de woestijn werd geleid. Mensen verzamelen het manna in aarden potten. Op de buitenluiken wordt de Annunciatie voorgesteld: links de engel, rechts Maria. Olieverf op paneel.

Détails

Sujet
Opschrift
tekst (onderaan): CLAEYSSENS
Dimension
linkerluik, height: 132.7 cm
linkerluik, width: 53.2 cm
middenluik, height: 135.3 cm
middenluik, width: 105.9 cm
rechterluik, height: 133.2 cm
rechterluik, width: 53.4 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
O.OTP0048.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection