Fermer

Portret van een jonge vrouw of Sibylla Sambetha

Fabricant

Hans Memling (schilder)

Période et datation

15de eeuw
(exact 1480)

Portret ten halven lijve in 7/8 profiel naar links. Voorstelling van een jonge vrouw uit de gegoede kringen. Daarop wijzen haar kledij, kapsel en juwelen. De handen liggen over elkaar, de vingertoppen van de rechterhand lijken op de lijst te liggen. Op het werk zijn een cartouche en banderol met opschriften aangebracht. Het portret is bovenaan de lijst gedateerd: 1480. Olieverf op paneel.

Détails

Sujet
Dimension
geheel, height: 46.6 cm
geheel, width: 35.2 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
O.SJ0174.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection