Fermer

Image pieuse « Ik ben het wien gij u geheel moet geven »

Fabricant

Karel Van de Vyvere , Van de Vyvere-Petyt

Période et datation

20ste eeuw
(circa 1900 - circa 1922)

Devotieprent 'Ik ben het wien gij u geheel moet geven' van Karel Vande Vyvere-Petyt. De tekst staat in het kader van de navolging van Christus. De voorstelling is gekleurd en verguld. Op de achterkant staat een kort gebed en de bestaansreden van de prent, namelijk ter herinnering aan Jezus' Triomftocht. De laatste twee jaartallen kunnen achteraf ingevuld worden, de prent stamt uit de 20ste eeuw.

Détails

Sujet
Matériaux
kleurenlithografie
papier, encre
Dimension
geheel, height: 122 mm
geheel, width: 80 mm

Identification

Numéro d'inventaire
2014.GRO2190.III

Linked open data

Permalink
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection