Fermer

Portrait of Otto III, Holy Roman Emperor

Fabricant

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Période et datation

16de eeuw
(1583 - 1592)

Portret van Otto III (980 - 1002) in profiel naar rechts met lauwerkrans op het hoofd. Hij wordt afgebeeld als krijger met een schild en een speer. Otto III werd op driejarige leeftijd gekroond tot koning van Duitsland. Toen werd het rijk tijdelijk bestuurd door de keizerinnen Theophanu en Adelheid van Bourgondië. In 996 werd Otto III tot Rooms-Duitse keizer gekroond. Hij was de vierde keizer van de dynastie van de Ottonen of Liudolfingen. De gravure is een boekillustratie uit de publicatie "Romanorum Imperatorum effigies" (1583/1592) met 157 portretten van keizers gegraveerd door Giovanni Battista de' Cavalieri en bijhorende lofteksten geschreven door Thomasz Treter. De tekst op de verso zijde verwijst naar het volgende portret. De prent maakt deel uit van een album met (losse) portretten uit de 16de en 17de eeuw (2014.GRO0019.III).

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (bovenaan): OTHO III. RUFFUS (-) 127
aantekening (bovenaan in het midden): I
opschrift (onderaan in de voorstelling): OTHO.DEI.GRATIA.REX./127
opschrift (onderaan): Q (-) 2
opschrift (achteraan bovenaan): CXXVIII.
opschrift (achteraan): HENRICUS II. DUX BAUARIAE, COMES BAMBERGENSIS/ DICTUS CLAUDUS. PRIMUS AB ALECTIONIBUS, ORDINATIO-/ NE GREGORIJ PAPAE V. IMPERATOR ELECTUS, ANNO 1004 MO-/ GUNTIAE [A] VILLIGISO ARCHIEP ISCOPO CONSECRATUS, DEINDE POST/ EXPULSOS ITALIA SARRACENOS [A] BENEDICTO VIII. ROMAE CORO-/ NATUS EST. BOHEMOS BELLO FATIGATOS, TRIBUTARIOS SIBI FECIT: ME/ TAS [E] CANDAUUM OBSEDIT. LOTHARINGIAM [E] FLANDRIAM DO/ MUIT. HUNGAROS, TRADITA STEPHANO EORUM RIGI IN MATRIMO/ NIUM SORORE, AD AMPLECTENDAM FIDEM CHRISTIAN[A] PERTRAXIT./ MULTOS EPISCOPATUS, QUI BARBARORUM CREBRIS INCRUSIONIBUS/ VASTATI FUERANT, AMPLIUS REDDITIBUS AUXIT. BAMBERGENSEM/ ECCLESIAM FUNDAUIT, [E] AMPLIUS POSSESSIONIBUS, ORNATISSI-/ MAQNE SUPPELECTILI DITAUIT. PRINCEPS, PRAETER REI MILITAIRIA/ SCIENTIAM, EA FUIT VITAE SACTITATE, [E] INNOCENTIA, UT E[A] DEUS/ ETIAM MIRACULIS COMPROBARIT. CUM UXORE S[A]CTA CHUNEG[U]-/ DE CELIBEM PERPETU[O] VITAM DUXIT, EAMQUE PARENTIBUS, CONGNA/ TIS, [E] AFFINIBUS CONUOCATIS CASTAM, [E] INTACTAM, MORTI PRO-/ XIMUS, REDDIDIT, ILLISQUE COMMENDAUIT. IPSE C[U]M IMPERIUM/ SUMMA CUM INTEGRITATIS [E] PRUDENTIAE LAUDE ANNIS XXII./ ADMINISTRASSET, MAGNO DE SE APUD OMNES DESIDERIO RELICTO, IN/ DOMINO OBDORMIUIT, [E] BAMBERG AE IN MONOSTERIO S. PETRI/ [A] SE EXTRUCTO SEPULTUS EST.
Dimension
geheel, height: 113 mm
geheel, width: 78 mm
geheel, height: 139 mm
geheel, width: 101 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
2014.GRO0019.033.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Portrait of Otto the Great, King of Germany and Italy

Fabricant

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Période et datation

16de eeuw
(1583 - 1592)
Portrait of Henry V, Holy Roman Emperor

Fabricant

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Période et datation

16de eeuw
(1583 - 1592)

Articles connexes à notre collection