Fermer

recto: Academic print with study of two eyes, verso: Fragment of an academic print

Fabricant

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever), toegeschreven aan Frans Karel De Weirdt (ontwerper)

Période et datation

19de eeuw
(circa 1867), (circa 1845)

Twee academische prenten verlijmd op een steunkarton. De recto zijde draagt een academische prent met een studie van ogen. Het gaat om een fragment uit de 'Cours de Dessin van Charles Bargue, uitgegeven bij Goupil en Compagnie in 1867. Op de eerste plaat van het eerste deel "Modèles d'Après la Bosse" zijn 12 ogen afgebeeld in drie kolommen vanuit verschillende aanzichten. De ogen zijn gelithografeerd als lijntekeningen. Ze zijn afgebeeld in hoekige basisvormen met rastervormige hulplijnen. In dit fragment zijn de ogen in profiel weergegeven. Rechts is een deel van het titelschild zichtbaar. Het opschrift is slechts deels bewaard doordat de bladranden afgesneden zijn. De Academie Brugge gebruikte verschillende exemplaren van prenten uit Bargue's Cours de Dessin in tekenlessen. Uit de reeks met ogen zijn nog andere fragmenten bewaard: 0022.GRO0832-841.III. Er is ook een reeks met oren: 0022.GRO0822-30.III. Al deze prenten zijn verknipt en gemonteerd op karton. Ze vertonen allemaal gelijkaardige gebruikssporen. Soms zijn er hulplijnen aangebracht op de prenten. Bij de prentenreeks met ogen zijn de hulplijnen gedrukt. Onder de prent met studie van ogen is een andere academische prent verlijmd op het karton, vermoedelijk een ornamentstudie. Een klein fragment is zichtbaar rechtsonder, doordat het papier van het steunkarton op deze plaats beschadigd is. Op de achterzijde is een fragment van een schaduwstudie afgebeeld. Het gaat wellicht om een krijtlithografie uit de "Méthode Générale de Dessin" van De Weirdt (1845). De krijtlitho's werden als voorbeeldstudies gebruikt in tekenlessen, net als de prenten uit de Cours de Dessin van Bargue.

Détails

Sujet
Opschriften
verzamelmerk (links boven): ACADEMIA b.
aantekening (links boven): 3
opschrift (midden rechts): COVRS de [DESSIN] / 1re- PAR[TIE] / MODELES d'Ap[rès la BOSSE] / PL. 1 / GOVPIL & Cie [EDITEVRS] / R (-) [2]
Dimension
geheel, height: 308 mm
geheel, width: 220 mm
geheel, height: 285 mm
geheel, width: 156 mm
geheel, height: 216 mm
geheel, width: 131 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0022.GRO0832.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Academic print: two studies of two eyes

Fabricant

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Période et datation

19de eeuw
(1867)
Academic print: study of two eyes

Fabricant

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Période et datation

19de eeuw
(1867)
Academic print: study of two eyes

Fabricant

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Période et datation

19de eeuw
(1867)
recto: Academic print with a study of two eyes, verso: Fragment of an academic print

Fabricant

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever), toegeschreven aan Frans Karel De Weirdt (ontwerper)

Période et datation

19de eeuw
(1867), (1845)
Academic print: study of two eyes

Fabricant

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Période et datation

19de eeuw
(1867)
Academic print: study of two eyes

Fabricant

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Période et datation

19de eeuw
(1867)
Academic print: study of two eyes

Fabricant

Charles Bargue (ontwerper), Jean-Léon Gérôme (ontwerper), Goupil & Cie (uitgever)

Période et datation

19de eeuw
(1867)

Articles connexes à notre collection