Close

The Four Crowned Martyrs

Manufacturer

Abraham van Diepenbeeck (tekenaar)

Period and date

17de eeuw
(circa 1611 - circa 1675)

Abraham van Diepenbeeck maakte vele tekeningen in verschillende technieken. Meestal lagen de tekeningen aan de basis van prenten. In deze tekening zijn de contouren doorgegriffeld, hetgeen suggereert dat deze tekening werd overgetrokken op een metalen drukplaat om vervolgens als prent uit te werken. De vier martelaren hier afgebeeld zijn de beschermheiligen van het metselaarsgilde. Wellicht zijn deze prenten uitgedeeld aan de leden van dat Antwerpse gilde. Er bestaan verschillende versies van. Zo staat op een gegraveerde plaat van een prent aangeboden door de etser Van den Sande een tekening met hetzelfde onderwerp waarvan de compositie verwant is aan die van Van Diepenbeeck.

Details

Subject
Opschrift
inscriptie (onderaan)
Dimension
geheel, height: 120 mm
geheel, width: 104 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Material
Inventory number
0000.GRO1766.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items