Close

Bidprent met de Emmausgangers

Manufacturer

Van de Vyvere-Petyt (uitgever)

Period and date

19de eeuw 20ste eeuw
(1879 - 1922)

Bidprentje met de Emmausgangers, een scene uit het evangelie van Lucas. Jezus verschijnt aan twee discipelen die op weg zijn naar Emmaüs. Jezus staat in het midden, met aan elke zijde een discipel. Jezus spreekt de discipelen aan en zij geloven in hem. De voorstelling is gevat in een ovaal kader. Erboven zweeft een kroon en in de hoeken zweven twee engelen die op het tafereel neerkijken. In de hoeken onderaan zijn lelies op lange stengels afgebeeld. Tussen de lelies is een vaandel met een tekst afgebeeld, met in het midden een gouden kruis. Rond de gehele prent is een tekst uit het evangelie van Lucas gedrukt.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de marge rondom de voorstelling): Et ecce duo ex illis ibant ipsa die in castellum, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Jerusalem, nomine Emmaus. Et factum est, dum fabularentur, et secum quaererent: et ipse Jesus appropinquans ibat cum illis:
opschrift (in de marge onderaan): Evang. Ser. Luram XXIV. 13. 15.
opschrift (onder de voorstelling): [36] Steendr. K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
opschrift (achterzijde): "Blijf bij ons, Heer,,..... en Hij ging met / hen binnen / "Brandde ons hart niet in ons, toen Hij / tot ons sprak op den weg en ons de Schrif= / ten verklaarde.,, / (ST. LUKAS XXIV 29-32.)
Dimension
geheel, height: 119 mm
geheel, width: 89 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO2415.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items