Close

Nicolas de Salzedo gevierendeeld

Manufacturer

anonymous (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Period and date

17de eeuw
(circa 1616)

Illustratie uit het boek: Guillaume Baudart, Guerres de Nassau, deel 1, Amsterdam 1616, p. 415.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): [142] Sous Philippe 2, gouvernant le Pr. de Parme & Duc d'Alençon. 415/ Ggg/ 1582. le 22. d'octobre/ Le Roy/ Nicolas de Salzedo/ Salzedo ouertuycht en bekent den Hertoge van/ Brabant te hebbe willen vermoorden is met vier/ peerden verschuert in Paris in Conincks presentie./ Nicolas Salzedo convaincu d'auoir voulu tuer Mon./ seigneur le Duc de Braant & Daniou est tiré a quatre/ cheuauls en greue a paris en presence du Roy.
(achterzijde): Lopende tekst.
Dimension
geheel, height: 124 mm
geheel, width: 171 mm
geheel, height: 175 mm
geheel, width: 226 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
ets
Materials
Inventory number
2014.GRO1663.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Verwante items

Bathasar Gerards gefolterd op het schavot

Manufacturer

anonymous (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Period and date

17de eeuw
(circa 1616)
De troepen van aartshertog Albrecht van Oostenrijk

Manufacturer

anonymous (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Period and date

17de eeuw
(circa 1616)
Vloot op de Rijn

Manufacturer

anonymous (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Period and date

17de eeuw
(circa 1616)
Jean de Jaureguy op het schavot

Manufacturer

anonymous (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Period and date

17de eeuw
(circa 1616)
Triomftocht en theaterspel om de aanslag op Willem van Oranje te vieren

Manufacturer

anonymous (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Period and date

17de eeuw
(circa 1616)
Viering op een stadsplein

Manufacturer

anonymous (prentmaker)

Michiel Colijn (uitgever)

Period and date

17de eeuw
(circa 1616)

Related items