Close

Portret van Reinier van Oldenbarnevelt

Manufacturer

Crispijn (I) van de Passe (prentmaker)

Period and date

16de eeuw 17de eeuw
(1579 - circa 1637)

Reinier van Oldenbarnevelt is in buste naar rechts afgebeeld in een ovalen omlijsting met een inscriptie. Reinier was de zoon van Johan van Oldenbarnevelt. Vanwege de moord op zijn vader pleegde hij een aanslag op het leven van Prins Maurits, maar faalde. In 1523 werd Reinier onthoofd vanwege samenzwering tegen Prins Maurits. Links en rechts van de ovalen omlijsting zijn pauwen afgebeeld. In de marge onderaan is een drie-regelig opschrift in het Nederlands op de geportretteerde te lezen. De prent is toegeschreven aan Crispijn de Passe I (Holl. XVI, 340 ad).

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">REINERUS AB OLDEN-BARNEVELT DOMIN' GROENEVELDIAE ET CONSPIRATI: BELG: INSTIGATOr.</span></p>
opschrift (in de marge onderaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Reinier van Olden-Barnevelt gewesene Heere van Groenevelt, / outsten sone van Iohan van olden-Barnevelt, en Hooft-verrader / tegens syn Princ:excell:ende den staet der vereenighde landen.</span></p>
aantekening (achterzijde passe-partout): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">2014.GRO0019.333.III</span></p>
Dimension
geheel, height: 179 mm
geheel, width: 120 mm
blad, height: 187 mm
blad, width: 126 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO0019.333.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items