Close

Mozes met de tien geboden

Manufacturer

Jacques Stella (prentmaker), Paul Maupin (uitgever)

Period and date

17de eeuw
(1623 - 1634)

De houtsnede toont Moses zittend, met de 10 geboden op stenen taferelen in zijn rechterhand. In zijn linkerhand heeft hij een stok vast tussen zijn wijfvinger en duim. Hij draagt een mantel en heeft een lange baard. Het haard op zijn hoofd is gehoornd (naar beeldtraditie die stamt uit foute vertaling van Exodus 34).

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de voorsteling): Dé i Commandamenti di Dio. / 1. Io sono il Signore Iddio tuo / non hauerai altro Iddio a= / uanti di mé. / 2. Non pigliare il nome di / Dio in vano. / 3. Ricordati di santificare le feste / 4. Honora il padre, & la madre. / 5. Non ammazzare. / 6. Non fornicare. / 7. Non rubbare. / 8 Non dirfalso testimonio. / 9. Non desiderar la dona d'altri. / 10. Non desiderar la robba / d'altri. / s. / ca= / in / Ro=
opschrift (onder de voorstelling): MOISE PROPHETA. / I- STELLA INV. / IN ROMA.
Dimension
geheel, height: 296 mm
geheel, width: 187 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO1784.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items