Close

Devotieprent van Maria

Manufacturer

Jacques Petyt (lithograaf)

Period and date

19de eeuw
(1879 - 1900)

Devotieprent in neogotische stijl van Maria. Maria zit met de kleine Jezus op haar schoot. Musicerende engelen en engelen die vruchten en bloemen plukken, vergezellen hen. De prent werd uitgegeven door uitgeverij Van de Vyvere-Petyt. Met de oprichting in 1864 van de Heilige Beeldekensgilde (door o.m. kan. Adolf Duclos, Guido Gezelle en Joseph Neurath) drong de neogotiek definitief door in het Brugse drukwerk. De koploper in deze evolutie was de lithograaf Jakob Petyt (1822-1871). Sinds 1844 had hij zijn atelier in Brugge opgestart waar hij vanaf 1864 neogotisch drukwerk leverde. Na zijn dood, in 1871, nam zijn weduwe het bedrijf over. Vanaf 1875 kwam het bedrijf in handen van haar schoonzoon Karel Van de Vyvere-Petyt (1852 - 1922) tot 1914. Neogotische (bid)prentjes, diploma's en ander religieus drukwerk in kleurenlithografie vormden het handelsmerk van deze drukkerij.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (onderaan): Koningin der Engelen B.V.O.
opschrift (onderaan): Wij roemen, O Maria, Uw goddelijk Moederschap en wij vieren Uwe volkomenen Maagdelijkheid, [...] Aan U lof, eer, macht en glorie in de eeuwen der eeuwen! Amen. (-) Lofzang van den H. Bonaventura
opschrift (onderaan links): Sint-Lucas School Gent.
opschrift (onderaan rechts): Steendruk K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
Dimension
geheel, height: 500 mm
geheel, width: 323 mm
geheel, height: 302 mm
geheel, width: 236 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0020.GRO0334.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items