Close

Vera Icon

Manufacturer

anonymous

kopie naar Jan van Eyck

Period and date

17de eeuw
(circa 1601 - circa 1625)

Dit geidealiseerd portret komt goed overeen met de gedetailleerde beschrijving van het gelaat van Christus in de apocriefe Romeinse brief van Lentulus uit de 14de eeuw. Elementen als de scheiding van het haar, de onderaan gekrulde haarlokken en de tweepuntige baard zijn hier duidelijk herkenbaar. Het werk gaat volgens het opschrift op de trompe-l'oeil-lijst terug op een verloren gegaan schilderij van Jan van Eyck. Van Eyck, wiens motto “als ich can” rechts op de lijst verschijnt, wordt betiteld als de uitvinder van deze compositie. Ook de datum van het originele werk wordt op de lijst vermeld: 30 januari 1440. Het schilderij stelt het portret voor van Christus, frontaal gezien en tot op schouderhoogte. Op de achterzijde zijn een eigendomsmerk en de datum 1637 aangebracht. Deze voorstelling werd tot in de 16de eeuw in Vlaamse miniaturen nagevolgd. Dit schilderij is echter een uitzonderlijk late kopie, 1600-1625, van het 15de-eeuwse prototype

Details

Subject
Opschriften
zinspreuk (bovenaan): .IHESVS VIA.IH[ESV]S VERITAS.IHESVS VITA.
opschrift (onderaan): SPECIOS[VS] FORMA P[RAE] FILIIS HO[M]I[NV]M
kenspreuk (rechts onderaan): . A'\E . IXH . XAN .
signatuur en datering (onderaan): Joh[ann]es de eyck Inventor. anno. 1440. 30 January.
opschrift (bovenaan): A en (omega) / I en F
monogram en datering (achterzijde): PS / . 1637 .
Dimension
geheel, height: 33.2 cm
geheel, width: 26.9 cm
geheel, depth: 0.7 cm
climabox, height: 44.5 cm
climabox, width: 37.7 cm
climabox, depth: 6 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO0206.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items