Close

The Prison

Manufacturer

Matthias de Visch

Period and date

18de eeuw
(1746)

Gezicht op de binnenkoer van een gevangenis. Mogelijk gaat het hier om het Brugse Tucht- of Rasphuis dat vanaf 1671 ingericht was in het 't Pand (Pandreitje) waar in de negentiende eeuw opnieuw een gevangenis is gebouwd, die in 1992 bijna volledig is gesloopt. Achter de tralies in het gebouw zitten gevangenen. Rechts wordt een nieuwe arrestant binnengeleid. Voorname heren laten kleding, voedsel en drank voor de gevangenen aanbrengen. Het tafereel kan in verband gebracht worden met enerzijds de voorstelling van de Werken van Barmhartigheid, en anderzijds met een in 1746 opgemaakte inventaris van weldadigheidsinstellingen.

Details

Subjects
Opschrift
signatuur en datering (onderaan rechts): De Visch 1746
Dimension
geheel, height: 134.5 cm
geheel, width: 396 cm
met lijst, height: 159.5 cm
met lijst, width: 424 cm
met lijst, depth: 15 cm
transportframe, height: 181.5 cm
transportframe, width: 451.2 cm
transportframe, depth: 38.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO1645.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items