Close

Baptism of Christ

This is a Flemish Masterpiece

Manufacturer

Gerard David

Period and date

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)

Dit is het middenluik van de triptiek met de Doop van Christus (0000.GRO0035.I-0039.I). In een prachtig landschap dat op de luiken doorloopt, wordt Christus door Johannes gedoopt, het begin van Christus' geestelijke ambt op aarde. Boven hem zweeft de duif van de Heilige Geest, en daarboven zegent God de Vader het tafereel met de woorden: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.' Volgens Harbison (1979) zijn de vier naakte kinderen rond God de Vader (een ongebruikelijk motief) misschien ongedoopt gestorven kinderen wier ziel gered wordt door de gratie Gods. In de achtergrond worden taferelen uitgebeeld van voor en na de doop: links predikt Johannes de Doper in de woestijn, rechts toont hij Jezus aan zijn volgelingen met de woorden 'Zie het Lam Gods'. De reinigende en zuiverende aspecten van de doop worden weergegeven door een aantal planten met zuiverende eigenschappen op de voorgrond. De klaproos symboliseert de dood van Christus, terwijl de paardebloem vooraan in het midden naar zijn Verrijzenis verwijst, want ze bloeit rond Pasen, waarna haar witte kelkborstels de zaadjes meevoeren om ze elders te laten ontkiemen. De engel die het kleed van Christus vasthoudt, draagt een rijkelijk geborduurd ewaad van het soort dat bisschoppen droegen bij het toedienen van de sacramenten van Doop en Huwelijk; op die manier wordt de aandacht gevestigd op de band tussen de thema's van het retabel en de kerkelijke liturgie.

Details

Subjects
Dimension
geheel, height: 129.7 cm
geheel, width: 96.9 cm
met lijst, height: 148 cm
met lijst, width: 119 cm
met lijst, depth: 6.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO0035.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Verwante items

Baptism of Christ

Manufacturer

Gerard David

Period and date

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)
Madonna

Manufacturer

Gerard David

Period and date

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)
Magdalena Cordier with her daughter and saint Mary Magdalene

Manufacturer

Gerard David

Period and date

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)
Jan de Trompes with his Son and Saint John

Manufacturer

Gerard David

Period and date

16de eeuw
(circa 1502 - circa 1508)

Related items