Schließen

Devotieprent 'Ik ben het wien gij u geheel moet geven'

Hersteller

Karel Van de Vyvere (prentmaker), Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Periode und Datierung

20ste eeuw
(circa 1900 - circa 1922)

Devotieprent 'Ik ben het wien gij u geheel moet geven' van Karel Vande Vyvere-Petyt. De tekst staat in het kader van de navolging van Christus. De voorstelling is gekleurd en verguld. Op de achterkant staat een kort gebed en de bestaansreden van de prent, namelijk ter herinnering aan Jezus' Triomftocht. De laatste twee jaartallen kunnen achteraf ingevuld worden, de prent stamt uit de 20ste eeuw.

Einzelheiten

Thema
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): Ik ben het / wien gij u / geheel moet geven, / zodanig dat / gij in u niet / meer, maar in / Mij znoder / eenige bekom- / mering leven / moogt. Dav. Ahr. / B.W.V.4
in de voorstelling (onder de voorstelling): Steendr. K. van de Vyvere-Petyt. Brugge.
opschrift (verso): Heilig Hart van Jezus, we wijden ons aan U toe. Zegen ons huisgezin, onze woning, onze ondernemingen; geef ons de genade om onze plichten wel te vervullen ; bewaar in ons den vrede en het berouwen ; vertroost ons in onze droefheden en kwellingen en geef dat wji U altijd meer en meer beminnen ! / Heilig Hart van Jezus / ons toekome uw Rijk ! / Amen ! Amen ! Amen ! / Herinnering aan Jezus' Triomftocht ! / 19.....
Dimension
geheel, Höhe: 122 mm
geheel, Breite: 80 mm

Identifizierung

Huidige locatie
Verzameling
Kategorie
Objectnaam
Materialien
Inventarnummer
2014.GRO2190.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge ist bestrebt, seine Daten als nutzbare offene Daten zur Verfügung zu stellen. Bilder von Kunstwerken, die keinen urheberrechtlichen Einschränkungen unterliegen, werden daher unter der Creative Commons Zero-Lizenz veröffentlicht. Diese können frei verwendet werden.

Ähnliche Artikel