Schließen

Das Jüngste Gericht

Dies ist ein Flämisches Meisterwerk

Hersteller

Pieter Pourbus

Periode und Datierung

16de eeuw
(1551)

Het tafereel van het Laatste Oordeel is door een dun wolkendek in twee registers verdeeld. In zijn verrezen gedaante, op een wazige regenboog gezeten, oordeelt Christus de uit hun graf opstaande doden. Hij is aan weerszijden omringd door de traditionele groep van heiligen en gelukzaligen met vooraan links Maria en rechts Johannes als voorsprekers. Sommige apostelen, martelaren en profeten herkent men aan hun attributen: van links naar rechts Paulus (zwaard), Petrus (sleutels), Catharina (rad), koning David (harp), Tomas (winkelhaak), Laurentius (rooster), Simon (zaag) en Mozes (Tafelen der wet). De lelie en het zwaard van de twee engelen bovenaan symboliseren de verheerlijking en de hellestraf. Engelen tillen de verrezenen op, hierbij steunend op wolkenslierten. Een dergelijke voorstelling is op dat moment (1551) nieuw in de Nederlanden. De inspiratiebron is het tien jaar vroeger voltooide “Laatste Oordeel” van Michelangelo in de Sixtijnse kapel te Rome. Pourbus is misschien wel de eerste in de Nederlanden die het monumentale voorbeeld van Michelangelo navolgde. Vooral in de weergave van de gespierde naakten herkennen we de renaissancistische inspiratiebron van Pourbus.

Einzelheiten

Thema
Opschriften
datering en monogram (links onderaan): 1551 / P . [] . P
kenspreuk (rechts bovenaan): CREDE VNOM DEVM / DELIG[E]S FRAT[R]ES TVOS.
Dimension
geheel, Höhe: 229 cm
geheel, Breite: 180.5 cm
met lijst, Höhe: 263.5 cm
met lijst, Breite: 218.5 cm
met lijst, Tiefe: 15 cm
met lijst, gewicht: 112.1 kg
zonder lijst, Tiefe: 2 cm

Identifizierung

Huidige locatie
Verzameling
Kategorie
Objectnaam
Materialien
Inventarnummer
0000.GRO0110.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge ist bestrebt, seine Daten als nutzbare offene Daten zur Verfügung zu stellen. Bilder von Kunstwerken, die keinen urheberrechtlichen Einschränkungen unterliegen, werden daher unter der Creative Commons Zero-Lizenz veröffentlicht. Diese können frei verwendet werden.

Ähnliche Artikel