Cerrar

De dood van Maria

Fabricante

Philips Galle (prentmaker), naar een grisaille van Pieter (I) Bruegel

Período y fecha

16de eeuw
(1569)

Rechts in de voorstelling is Maria op haar doodsbed afgebeeld. Zij is omringd door apostelen en gelovigen die voor haar bidden. Links is voor de open haard een treurende Johannes afgebeeld. Op de voorgrond staat een tafel met eetgerei en een stoel. De prent is in 1569 gemaakt door Philips Galle naar een grisaille van Pieter Bruegel uit 1564. Abraham Ortelius was als eigenaar van het schilderij de opdrachtgever. In de marge is een 12-regelig opschrift in Latijn te lezen.

Detalles

Tema
Dimensión
geheel, altura: 314 mm
geheel, anchura: 422 mm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
Materiales
Número de inventario
2014.GRO0021.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Artículos relacionados de nuestra colección