Close

Mary reading – fragment of a reredos

Manufacturer

Adriaen Van Wesel (vervaardiger)

Period and date

15de eeuw
(circa 1475 - circa 1477)

Dit lieflijk Noord-Brabants Mariaretabelfragment is herkomstig uit 's-Hertogenbosch, waar sinds de veertiende eeuw het invloedrijke gezelschap of de "Illustre Lieve Vrouwe Broederschap" - ook wel Zwanenbroeders genoemd - bestond. Deze confrerie bestelde in het voorjaar van 1475, naast tal van andere kunstwerken, een groots opgezet Mariaretabel aan de Utrechtse beeldhouwer Adriaen van Wesel, waarbij ook de schilders Hiëronymus Bosch en Gielis Panhedel hun medewerking verleenden. Alhoewel overeengekomen was dat van Wesel vóór 1 oktober van het jaar 1477 zijn retabel moest afleveren, werd het reeds tijdens het voorjaar van hetzelfde jaar per schip van Utrecht naar 's-Hertogenbosch overgebracht, waarna het in de periode 1508-10 van een polychromie voorzien werd. Het retabel bleef tot in 1629 in de Broederschapskapel van de SintJanskerk opgesteld en werd in het begin van de vorige eeuw ontmanteld en verspreid. Fragmenten van dit kunstwerk zijn bewaard gebleven bij de broederschap zelf, in de musea van Amsterdam, Berlijn, Keulen en Brugge, alsook in privé-bezit. De volledige samenstelling en de juiste plaatsing van dit Mariaretabel is niet geweten. De afzonderlijke elementen stellen de Annunciatie, de Visitatie, de Geboorte van Christus, de Aanbidding van het Christuskind, het Sterfbed van Maria, Augustus, de SibylIe van Tibur, Johannes van Patrnos, de Boom van Jesse en tenslotte de Transfiguratie voor. De vrome, lezende Maria zit op een groot kussen en rust met haar linkerarm op een vrij eenvoudige knielbank. Zij heeft lange, dikke golvende haren, een bol voorhoofd je, en draagt een lang gewaad met zeer mooie gedrapeerde plooien.

Details

Dimension
geheel, height: 46.3 cm
geheel, width: 41 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Inventory number
V.O.0154

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items