Sluiten

Bidprent met de Aanbidding der Koningen

Vervaardiger

Lombaerts - Van de Velde (drukker)

Periode en datering

20ste eeuw
(circa 1920 - circa 1937)

Deze bidprent toont de aanbidding van het Christuskind door de drie wijzen uit het oosten. De scene vind plaats in een landschap, met rechts Maria die in een stal zit met de pasgeboren Jezus op schoot. Rechts van haar staat Jozef, die de giften van de koningen in ontvangst neemt. Een van koningen zit geknield voor Maria en Jezus, zijn handen gevouwen in gebed. De andere koningen staan links van hem en houden doosjes met giften voor Jezus vast. Links in de achtergrond staan nog twee figuren met een kameel. De voorstelling wordt omlijst door een kader met florale motieven. Onder de voorstelling is een zin in het Latijn gedrukt.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (onder de voorstelling): Natum videle Regem angelorum IHS venite adoremus. Alleluia. / Lith. Em. Lombaerts-Van de Velde, Deurne-Anvers.
aantekening (onder de voorstelling, rechts): 100
Dimensie
geheel, hoogte: 91 mm
geheel, breedte: 121 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO2448.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie