Sluiten
IMG_4971

Vlaams onderzoekscentrum

Congressen

Het Vlaams onderzoekscentrum organiseert en verleent ondersteuning aan wetenschappelijke congressen en studiedagen.

Congressen 2022

XXIInd Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, 28-29-30 maart 2022, in samenwerking met de Université catholique de Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve), Illuminare – het Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven) en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA) en zijn Studiecentrum Vlaamse Primitieven. De voertaal van het symposium is Engels.

Congressen 2019

TechnArt, 7–10 mei 2019, Brugge in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (AXES groep).

Het fenomeen Bruegel. XXI Symposium over de Studie van de Ondertekening en technologie in de schilderkunst, Brussel, 2019, in samenwerking met de Université catholique de Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve), het Laboratoire d’étude des oeuvres d’art par les méthodes scientifiques (Musée de Louvain-la-Neuve) en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA) en zijn Studiecentrum Vlaamse Primitieven.

Congressen 2018

CODART Brugge, 11 – 13 Maart, 2018

Geschiedschrijvers van de Vlaamse kunst, mei 2018, Gent en Brugge, in samenwerking met de Universiteit Gent

Focusbezoek Colard Mansion, 04.06.2018

Aan het einde van de tentoonstelling 'Haute Lecture by Colard Mansion' organiseerde het onderzoekscentrum een FOCUSBEZOEK aan de tentoonstelling voor wetenschappers en specialisten. Alvorens de tentoonstelling afgebroken werd in de namiddag, ontmoetten de curatoren en de uitgenodigde experten elkaar in de tentoonstellingszalen voor diepgaande uitwisselingen. Curatoren, wetenschappers en experten op het gebied van boekgeschiedenis, kunstgeschiedenis en sociale geschiedenis gingen met elkaar in gesprek over sommige van de objecten die tentoongesteld werden, waardoor een interdisciplinair debat tot stand kwam over enkele van de vele vraagtekens die er nog waren over het werk van Mansion en zijn lezerspubliek. Ook andere onderwerpen zoals Mansion als typograaf, Boccaccio als innovator en de geheimzinnige verdwijning van Mansion werden aangehaald. Gerelateerde onderwerpen zoals Brugge als voortrekkersstad voor de boekproductie, de samenwerking tussen Athonis de Roovere en Gerard Leeu en de functie van vroege gravures werden eveneens besproken.

Congressen 2017

De Kunst van het recht: artistieke voorstellingen en iconografie van het recht en gerechtigheid in context, van de middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog. In samenwerking met het Gentse Instituut voor Rechtsgeschiedenis, het Centre d'histoire du droit et de la justice (UCL), het Museum Hof van Busleyden, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de Belspo IAPs Justice & Populations en City & Society 16-18 Januari, 2017 – Groeningemuseum, Brugge

Congressen 2016

Pourbus – Raadselachtige kunst: schilderkunst en culturele identiteit in het Brugge van de 16e eeuw, 15.09.2016

Congres Sixteenth Century Society, 18 – 20 augustus 2016, Brugge