Sluiten
IMG_4971

Vlaams onderzoekscentrum

Onderzoek doen bij het onderzoekscentrum

Het onderzoekscentrum is, samen met de bibliotheek, een platform voor museummedewerkers, onderzoekers, vakspecialisten en het geïnteresseerde publiek. Onderzoekers kunnen in de bibliotheek een werkplek reserveren voor langdurige onderzoeksprojecten gerelateerd aan collectiestukken van Musea Brugge.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoekscentrum is de referentiebibliotheek. Deze referentiebibliotheek wordt permanent uitgebreid met werken over de Vlaamse primitieven en hun bredere Europese kunsthistorische context. De focus ligt op werken die aanwezig zijn in de collecties van de Brugse musea, kerken en de zusterinstellingen binnen de Vlaamse Kunstcollectie vzw. Ook naslagwerken over conservatie, restauratie, en materiaal-technisch onderzoek, en ook wetenschappelijke tijdschriften over 15e en 16e-eeuwse kunst worden verzameld.

Het Vlaams onderzoekscentrum speelt een actieve rol in de academische opleiding van jonge onderzoekers. Het vervult deze rol via academische vorming, zoals de Musea Brugge research school, de Summer Course for the Study of the Arts in Flanders en via stages. Verder zet het onderzoekscentrum in op het beschikbaar maken van een beurs voor internationale studenten die in het centrum onderzoek willen doen, gerelateerd aan de collectie van Musea Brugge.